Archiwum listopad 2015

Dostawa oleju napędowego w 2016 roku

Dostawa oleju napędowego w 2016 roku

  Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb maszyn będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Szacunkowa ilość oleju została ustalona w wysokości 11.000 dm3. Termin składania ofert – 17 grudnia 2015 roku, godzina 13.00. SIWZ-Olej Napędowy-2016 Wynik przetargu-Olej-Napędowy-2016

Czytaj więcej...

Dostawa oleju opałowego w 2016 roku

Dostawa oleju opałowego w 2016 roku

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni zlokalizowanej w Parzęczewie, ul. Południowa 1 b w roku 2016. Szacunkowa ilość oleju została ustalona w wysokości 14.000 dm3. Termin składania ofert – 17 grudnia 2015 roku, godzina 12.00.  SIWZ-Olej Opałowy-2015 Wynik przetargu-Olej-Opałowy-2016

Czytaj więcej...

Badania wody i ścieków w 2016 roku

Badania wody i ścieków w 2016 roku

Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie: monitoringu kontrolnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, monitoringu przeglądowego, monitoringu wynikającego z decyzji wodnoprawnych ( woda, ścieki, popłuczyny ), oraz badania przydatności wody do spożycia na stacjach uzdatniania wody, sieciach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie […]

Czytaj więcej...

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W listopadzie bieżącego roku, ZGK w Parzęczewie zakończył przegląd hydrantów służących do ochrony przeciwpożarowej naszej gminy. Bliższe informacje w tym zakresie w zakładce dla odbiorców pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/ochrona-p-poz/. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem. Typując hydranty do celów ochrony p-poż, sugerowaliśmy się wielkością poszczególnych miejscowości oraz dostępnością […]

Czytaj więcej...

FAKTURY ZA WODĘ I ŚCIEKI

FAKTURY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Mając na uwadze przybliżenie informacji jakie zamieszczane są na fakturach za usługi komunalne, które Państwo otrzymujecie, postanowiliśmy przedstawić krótki przewodnik. Bliższe informacje w tym zakresie w zakładce dla odbiorców pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/jak-czytac-nasza-fakture/ . Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem. Jednocześnie przypominamy Państwu o terminowym regulowaniu faktur. […]

Czytaj więcej...

JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie będzie informował Państwa o jakości wody w sieci wodociągowej, poprzez zamieszczenie wyników badań kontrolnych na naszych stronach internetowych. Bliższe informacje w tym zakresie w zakładce dla odbiorców pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/jakosc-wody/. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.

Czytaj więcej...

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonuje budowę nowych sieci wodociągowych na terenie Gminy. Nowe sieci budowane są w miejscach planowanej budowy budynków mieszkalnych lub całych osiedli. Takie działanie ma na calu stworzeniu przez Gminę Parzęczew i nasz Zakład możliwości zapewnienia dostawy wody dla przyszłych odbiorców. Całość prac […]

Czytaj więcej...