Archiwum październik 2015

NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW

NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW

Nowe opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązywały będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie […]

Czytaj więcej...

WODA W KRANIE

WODA W KRANIE

Odkręcając kran w domu nikt z nas nie zastanawia się jak to się odbywa że woda sprawnie jest dostarczana do domu. Korzystając z okazji, postaramy się Państwu w skrócie przybliżyć jak to się odbywa i kto pracuje aby woda z naszych kranów zawsze płynęła. Zbiorowe zaopatrzenie w […]

Czytaj więcej...

POMPA SZLAMOWA

POMPA SZLAMOWA

Na koniec 2014 roku, system sieci wodociągowej, będącej w utrzymaniu naszego Zakładu, wynosił 167,2 km i podłączonych do niej było 1795 szt. przyłączy. Awarie sieci wodociągowej są naturalną sytuacją która występuje podczas jej bieżącej eksploatacji. Naszym zadaniem jest jak najszybsze ich usuwanie. W celu usprawnienia robót naprawczych, […]

Czytaj więcej...

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Ostatnie przerwy w dostawie wody z naszych Stacji Uzdatniania Wody, spowodowane były brakiem zasilania w energię elektryczną. Opady śniegu które wystąpiły na początku października br., spowodowały liczne awarie napowietrznych linii energetycznych, i były niezależne od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Zdając sobie sprawę iż powyższe sytuacje mogą […]

Czytaj więcej...

POMPA GŁĘBINOWA

Pod koniec miesiąca października bieżącego roku została zakupiona i wymieniona pompa głębinowa na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny. Poprzednią, starą i wyeksploatowaną pompę wymieniono na pompę nowoczesną i bardziej energooszczędną. Pompa głębinowa jest pierwszym i jednym z podstawowych urządzeń na stacji, zapewniającym ciągłą i nieprzerwaną […]

Czytaj więcej...

GPS

GPS

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług oraz sprawniejsze i bardziej ekonomiczne zarządzanie sprzętem, wszystkie maszyny ( ciągniki, koparki, samochód dostawczy ) będące w dyspozycji naszego Zakładu, zostały wyposażone w nadajniki i lokalizatory GPS. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na optymalizację kosztów, monitoring świadczonych usług oraz zabezpieczy sprzęt przed […]

Czytaj więcej...

REMONT SUW PARZĘCZEW

REMONT SUW PARZĘCZEW

W ramach robót remontowych obiektów będących w naszym zarządzie, rozpoczęto prace związane z wymianą i dociepleniem pokrycia dachowego na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parzęczew. W obecnym stanie, występowało przemarzanie i niszczenie konstrukcji dachu. Zlecone prace mają na celu wyeliminowanie tego zjawiska. W zakresie prac ujęto ułożenie […]

Czytaj więcej...