FAKTURY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Akt14-Zdjęcie

Mając na uwadze przybliżenie informacji jakie zamieszczane są na fakturach za usługi komunalne, które Państwo otrzymujecie, postanowiliśmy przedstawić krótki przewodnik. Bliższe informacje w tym zakresie w zakładce dla odbiorców pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/jak-czytac-nasza-fakture/ . Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.

Jednocześnie przypominamy Państwu o terminowym regulowaniu faktur. Faktury można regulować na bieżąco u inkasenta, przelewem na nasze konto bankowe lub bezpośrednio w kasie Zakładu. Obligatoryjny termin regulowania naszych faktur, to 14 dni. Brak wpłat w wyznaczonym terminie może skutkować naliczeniem odsetek ustawowych, a w dalszej konsekwencji nawet rozwiązaniem umowy na dostawę wody.  Prosimy też o zgłaszanie faktu dłuższego braku odczytu wodomierza. W tym przypadku można podać samemu aktualny stan wodomierza poprzez zakładkę e-Biuro https://www.zgkparzeczew.pl/zglaszanie-stanu-wodomierza/ , podać stan wodomierza telefonicznie, lub umówić inkasenta na konkretną datę odczytu.