Dostawa oleju napędowego w 2016 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb maszyn będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Szacunkowa ilość oleju została ustalona w wysokości 11.000 dm3. Termin składania ofert – 17 grudnia 2015 roku, godzina 13.00.

SIWZ-Olej Napędowy-2016

Wynik przetargu-Olej-Napędowy-2016