OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Akt15-Zdjecie

W listopadzie bieżącego roku, ZGK w Parzęczewie zakończył przegląd hydrantów służących do ochrony przeciwpożarowej naszej gminy. Bliższe informacje w tym zakresie w zakładce dla odbiorców pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/ochrona-p-poz/. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem. Typując hydranty do celów ochrony p-poż, sugerowaliśmy się wielkością poszczególnych miejscowości oraz dostępnością w przypadku gdy zajdzie konieczność z ich skorzystania. Oczywiście nie jest to lista zamknięta. Prosimy o ewentualne sugestie dotyczące dodatkowych punktów. Wszystkie wnioski będą przez nas analizowane i jeśli zajdzie taka potrzeba, listę hydrantów uzupełnimy. Prosimy też o zgłaszanie uwag jeśli wskazane punkty w Państwa miejscowościach ulegną uszkodzeniu. Po otrzymanym sygnale będziemy natychmiast reagowali. Współpraca z Państwem w tym zakresie, na pewno przyczyni się do podniesienia jakości ochrony przeciwpożarowej wszystkich miejscowości, a druhom strażakom ułatwi ich pracę.