Dostawa oleju opałowego w 2016 roku

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni zlokalizowanej w Parzęczewie, ul. Południowa 1 b w roku 2016. Szacunkowa ilość oleju została ustalona w wysokości 14.000 dm3. Termin składania ofert – 17 grudnia 2015 roku, godzina 12.00.

 SIWZ-Olej Opałowy-2015

Wynik przetargu-Olej-Opałowy-2016