Powiadamianie SMS

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to nowy, bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany dla odbiorców usług naszego zakładu. Decyzję o wdrożeniu tego systemu na obszarze działania zakładu podjęliśmy w celu usprawnienia przekazu informacji technicznych oraz rozliczeniowych. W ramach systemu zamierzamy przekazywać dwie grupy informacji. Grupa pierwsza, będą to sprawy techniczne, czyli informacja o awariach i przerwach w dostawie wody i odbioru ścieków. Grupa druga, to informacje rozliczeniowe związane z regulowaniem zobowiązań za świadczone usługi. Użytkownicy systemu nie będą zasypywani ogromną ilością wiadomości. Zakład będzie przekazywał wyłącznie najważniejsze informacje. Informacji szczegółowych w tym zakresie udzieli Państwu Pan Marcin Lechowicz, telefon stacjonarny: 42-718-60-50, telefon komórkowy: 884-880-041.
Wypełnienie i przesłanie załączonego poniżej formularza stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji SMS, w poniższym brzmieniu:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS na podany numer telefonu, w zakresie świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.

 

Wypełnij wniosek o otrzymywanie Powiadamiania SMS:

Imię i nazwisko (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica i/lub numer nieruchomości (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu do przesyłania SMS-ów (wymagane)


Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS na podany numer telefonu, w zakresie świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.