ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Akt12-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonuje budowę nowych sieci wodociągowych na terenie Gminy. Nowe sieci budowane są w miejscach planowanej budowy budynków mieszkalnych lub całych osiedli. Takie działanie ma na calu stworzeniu przez Gminę Parzęczew i nasz Zakład możliwości zapewnienia dostawy wody dla przyszłych odbiorców. Całość prac realizowana jest z wykorzystaniem pracowników i sprzętu będącego w dyspozycji naszego Zakładu. Budowa odbywa się na zlecenie i jest finansowana z środków budżetowych Gminy Parzęczew. W roku bieżącym udało się wykonać następujące odcinki:

  • Odcinek sieci wodociągowej Dn 110 PCW o długości 135,0 mb w miejscowości Pustkowa Góra ? Etap 1. Roboty zostały zakończone. Wartość wykonanych robót brutto ? 12.980,00 zł
  • Odcinek sieci wodociągowej Dn 110 PCW o długości 290,0 mb w miejscowości Pustkowa Góra ? Etap 2. Roboty zostały zakończone. Wartość wykonanych robót brutto ? 16.520,00 zł.
  • Odcinek sieci wodociągowej Dn 90 PCW o długości 82,0 mb w miejscowości Tkaczewska Góra. Roboty zostały zakończone. Wartość wykonanych robót brutto ? 7.800,00 zł.
  • Odcinek sieci wodociągowej Dn 90 PCW o długości 94,0 mb w miejscowości Mikołajew. Roboty zostały zakończone. Wartość wykonanych robót brutto ? 9.200,00 zł.
  • Odcinek sieci wodociągowej Dn 90 PCW o długości 138,0 mb w miejscowości Orła. Roboty zostały zakończone. Wartość wykonanych robót brutto ? 11.500,00 zł.
  • Odcinek sieci wodociągowej Dn 90 PCW o długości 164,5 mb w miejscowości Mamień. Roboty zostaną wykonane do 30 listopada 2015 roku. Wartość robót brutto ? 11.500,00 zł.