Ochrona p-poż

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, część gminy Ozorków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Ozorków obsługiwane są miejscowości: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew. Miejscowości te zaopatrywane są ze stacji uzdatniania wody i ujęć podziemnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Parzęczew. Obszar ten zaopatruje w wodę SUW w Chrząstowie Wielkim.

W związku z realizacją zadania związanego z ochroną przeciwpożarową terenu Gminy Parzęczew oraz części Gminy Ozorków, zostały wyznaczone hydranty zlokalizowane na sieci wodociągowej z przeznaczeniem do pobierania wody do celów p-poż. Do tego celu wykorzystano istniejące hydranty nadziemne, Dn 80. Wyznaczone hydranty zostały oznakowane tabliczkami z napisem „Punkt poboru wody p-poż”. Dokonano ich przeglądu technicznego w celu potwierdzenia sprawności technicznej. Zasuwy odcinające hydranty od sieci wodociągowej pozostawiono w pozycji otwartej. Uruchomienie hydrantu może nastąpić wyłącznie poprzez otwarcie zaworu hydrantowego.

W celu zapewnienia ochrony p-poż dla jednostki osadniczej Parzęczew wybudowano punkt czerpania wody na bazie istniejącego zbiornika wodnego. Zbiornik i punkt czerpalny znajduje się na terenie jednostki osadniczej Parzęczew i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz.1030) stanowi przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla w/w jednostki w ilości min. 50 l/s. Z tego punktu mogą korzystać wszystkie jednostki OSP z obszaru działania naszego Zakładu.

Wykaz punktów ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Parzęczew: 

 1. Anastazew                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7
 2. Bibianów                                     – Hydrant p-poż         – przy posesji ul. Brzozowa 2
 3. Chociszew                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 27
 4. Chociszew                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji ul. Podleśna 20
 5. Chrząstówek                               – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 1
 6. Chrząstów Wielki                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 18
 7. Duraj                                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 13
 8. Florianki                                      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4
 9. Florianki                                      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 20
 10. Florentynów                                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 10
 11. Florentynów                               – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 21
 12. Gołaszyny                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 5
 13. Ignacew Folwarczny                 – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4
 14. Ignacew Parzęczewski              – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 10
 15. Ignacew Podleśny                      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7
 16. Ignacew Rozlazły                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 18
 17. Janów                                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 1
 18. Julianki                                        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4
 19. Konstantki                                  – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 13
 20. Kowalewice Duże                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 16
 21. Kowalewice Małe                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 59
 22. Kozikówka                                  – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 8
 23. Leźnica Wielka                           – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 11
 24. Mariampol                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 9
 25. Mikołajew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 12
 26. Mikołajew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 23
 27. Mikołajew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 37
 28. Mrożewice                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 5
 29. Mrożewice                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 12
 30. Nowa Jerozolima                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3
 31. Nowomłyny                                 – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4
 32. Mikołajew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 12
 33. Opole                                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7
 34. Opole                                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 20
 35. Orła                                               – Hydrant p-poż         – przy Ochotniczej Straży Pożarnej
 36. Orła                                               – Hydrant p-poż         – przy Stacji Uzdatniania Wody
 37. Parzęczew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Kościuszki 19
 38. Parzęczew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Lotników 11
 39. Parzęczew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Łęczycka
 40. Parzęczew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Południowa 5
 41. Piaskowice                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 11
 42. Pustkowa Góra                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 2
 43. Pustkowa Góra                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 17
 44. Radzibórz                                     – Hydrant p-poż         – przy posesji ul. Brzozowa 40
 45. Różyce                                           – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 27
 46. Różyce                                           – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 48
 47. Różyce Żmijowe                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 15
 48. Skórka                                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 14
 49. Skórka                                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 20
 50. Sokola Góra                                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7
 51. Sulimy                                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3
 52. Śliwniki                                        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3
 53. Śliwniki                                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 15
 54. Tkaczewska Góra                       – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 17
 55. Trojany                                        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3
 56. Trojany                                        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 21
 57. Wielka Wieś                                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 25
 58. Wielka Wieś ( Stara )                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 10
 59. Wytrzyszczki                               – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 17A
 60. Żelgoszcz                                     – Hydrant p-poż         – przy Ochotniczej Straży Pożarnej

Wykaz punktów ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Ozorków: 

 1. Hydrant p.poż.            – Borszyn        –          Posesja nr 3,
 2. Hydrant p.poż.            – Borszyn        –          Posesja nr 9,
 3. Hydrant p.poż.            – Borszyn        –          Posesja nr 21,
 4. Hydrant p.poż.            – Borszyn        –          Posesja nr 45,
 5. Hydrant p.poż.            – Pełczyska     –          Posesja nr 9,
 6. Hydrant p.poż.            – Pełczyska     –          Posesja nr 23,
 7. Hydrant p.poż.            – Skromnica    –         Posesja nr 4,
 8. Hydrant p.poż.            – Skromnica    –          Posesja nr 21,
 9. Hydrant p.poż.            – Sierpów        –          Posesja nr 44,
 10. Hydrant p.poż.            – Solca Mała   –          Posesja nr 15,
 11. Hydrant p.poż.            – Solca Mała   –          Posesja nr 31,
 12. Hydrant p.poż.            – Solca Mała   –          Posesja nr 42,
 13. Hydrant p.poż.            – Solca Wielk  –          Posesja nr 11,
 14. Hydrant p.poż.            – Solca Wielka –         Posesja nr 29,
 15. Hydrant p.poż.            – Solca Wielka –         Posesja nr 44,
 16. Hydrant p.poż.            – Solca Wielka –         Posesja nr 63,
 17. Hydrant p.poż.            – Wróblew      –          Posesja nr 9,
 18. Hydrant p.poż.            – Wróblew      –          Posesja nr 39,
 19. Hydrant p.poż.            – Wróblew      –          Stacja benzynowa,

Lokalizacja-Punkt-P-poż – Mapka

Instrukcja-BezpPożarowego-ZGK-5-2020