Ochrona p-poż

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, część gminy Ozorków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Ozorków obsługiwane są miejscowości: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew. Miejscowości te zaopatrywane są ze stacji uzdatniania wody i ujęć podziemnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Parzęczew. Obszar ten zaopatruje w wodę SUW w Chrząstowie Wielkim.

W związku z realizacją zadania związanego z ochroną przeciwpożarową terenu Gminy Parzęczew oraz części Gminy Ozorków, zostały wyznaczone hydranty zlokalizowane na sieci wodociągowej z przeznaczeniem do pobierania wody do celów p-poż. Do tego celu wykorzystano istniejące hydranty nadziemne, Dn 80. Wyznaczone hydranty zostały oznakowane tabliczkami z napisem „Punkt poboru wody p-poż”. Dokonano ich przeglądu technicznego w celu potwierdzenia sprawności technicznej. Zasuwy odcinające hydranty od sieci wodociągowej pozostawiono w pozycji otwartej. Uruchomienie hydrantu może nastąpić wyłącznie poprzez otwarcie zaworu hydrantowego.

W celu zapewnienia ochrony p-poż dla jednostki osadniczej Parzęczew wybudowano punkt czerpania wody na bazie istniejącego zbiornika wodnego. Zbiornik i punkt czerpalny znajduje się na terenie jednostki osadniczej Parzęczew i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz.1030) stanowi przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla w/w jednostki w ilości min. 50 l/s. Z tego punktu mogą korzystać wszystkie jednostki OSP z obszaru działania naszego Zakładu.

Wykaz punktów ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Parzęczew: 

 1. Anastazew                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7
 2. Bibianów                                     – Hydrant p-poż         – przy posesji ul. Brzozowa 2
 3. Chociszew                                   – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 12
 4. Chociszew                                   – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 27
 5. Chociszew                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji ul. Podleśna 20
 6. Chociszew                                   – Hydrant p-poż         – przy Ochotniczej Straży Pożarnej
 7. Chrząstówek                               – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 1
 8. Chrząstów Wielki                      – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 7
 9. Chrząstów Wielki                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 18
 10. Duraj                                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 13
 11. Florianki                                      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4
 12. Florianki                                      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 20
 13. Florentynów                                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 10
 14. Florentynów                               – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 21
 15. Gołaszyny                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 5
 16. Ignacew Folwarczny                 – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4
 17. Ignacew Parzęczewski              – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 10
 18. Ignacew Podleśny                      – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7
 19. Ignacew Rozlazły                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 15
 20. Janów                                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 1
 21. Julianki                                        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4
 22. Konstantki                                  – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 13
 23. Kowalewice Duże                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 16
 24. Kowalewice Małe                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 55
 25. Kowalewice Małe                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 56
 26. Kozikówka                                  – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 8
 27. Leźnica Wielka                           – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 11
 28. Mariampol                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 9
 29. Mikołajew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 13
 30. Mikołajew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 23
 31. Mrożewice                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4
 32. Mrożewice                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 12
 33. Nowa Jerozolima                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3
 34. Nowomłyny                                 – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 4
 35. Opole                                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7
 36. Opole                                            – Hydrant p-poż         – przy Ochotniczej Straży Pożarnej
 37. Orła                                               – Hydrant p-poż         – przy Ochotniczej Straży Pożarnej
 38. Orła                                               – Hydrant p-poż         – przy Stacji Uzdatniania Wody
 39. Parzęczew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Kościuszki 19
 40. Parzęczew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Lotników 11
 41. Parzęczew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Łęczycka przy „DINO”
 42. Parzęczew                                    – Hydrant p-poż         – przy posesji, ul. Południowa 5
 43. Piaskowice                                   – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 11
 44. Pustkowa Góra                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 2
 45. Pustkowa Góra                            – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 16
 46. Radzibórz                                     – Hydrant p-poż         – przy posesji ul. Akacjowa 15
 47. Różyce                                           – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 27
 48. Różyce                                           – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 48
 49. Różyce Żmijowe                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 15
 50. Skórka                                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 11
 51. Skórka                                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 20
 52. Sokola Góra                                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 7
 53. Sulimy                                          – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3
 54. Śliwniki                                        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 15
 55. Śliwniki                                       – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 36
 56. Tkaczewska Góra                       – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 17
 57. Trojany                                        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 3
 58. Trojany                                        – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 21
 59. Wielka Wieś                                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 25
 60. Wielka Wieś ( Stara )                – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 10
 61. Wytrzyszczki                               – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 17A
 62. Żelgoszcz                                     – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 9
 63. Żelgoszcz                                     – Hydrant p-poż          – przy Ochotniczej Straży Pożarnej
 64. Śniatowa                                     – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 10 ( Kapliczka )

Wykaz punktów ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Ozorków: 

 1. Hydrant p.poż.            – Borszyn        –          Posesja nr 3
 2. Hydrant p.poż.            – Borszyn        –          Posesja nr 9
 3. Hydrant p.poż.            – Borszyn        –          Posesja nr 21
 4. Hydrant p.poż.            – Borszyn        –          Posesja nr 45
 5. Hydrant p.poż.            – Pełczyska     –          Posesja nr 9
 6. Hydrant p.poż.            – Pełczyska     –          Posesja nr 23
 7. Hydrant p.poż.            – Skromnica    –         Posesja nr 4
 8. Hydrant p.poż.            – Skromnica    –          Posesja nr 21
 9. Hydrant p.poż.            – Sierpów        –          Posesja nr 44
 10. Hydrant p.poż.            – Solca Mała   –          Posesja nr 15
 11. Hydrant p.poż.            – Solca Mała   –          Posesja nr 31
 12. Hydrant p.poż.            – Solca Mała   –          Posesja nr 42
 13. Hydrant p.poż.            – Solca Wielk  –          Posesja nr 11
 14. Hydrant p.poż.            – Solca Wielka –         Posesja nr 29
 15. Hydrant p.poż.            – Solca Wielka –         Posesja nr 44
 16. Hydrant p.poż.            – Solca Wielka –         Posesja nr 63
 17. Hydrant p.poż.            – Wróblew      –          Posesja nr 9
 18. Hydrant p.poż.            – Wróblew      –          Posesja nr 39
 19. Hydrant p.poż.            – Wróblew      –          Stacja benzynowa

Lokalizacja-Punkt-P-poż – Mapka

Instrukcja-BezpPożarowego-ZGK-5-2020