e-Faktura

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie serdecznie zachęca do uruchomienia usługi e-faktura umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (mailem) faktur w formie elektronicznej – PDF ( Portable Dokument Format ). Do odczytania dokumentu faktury (pliku PDF) służy np. bezpłatne oprogramowanie „Adobe Reader” firmy Adobe Systems, które Odbiorca może pobrać i zainstalować na komputerze. Oprogramowanie dostępne jest do pobrania ze strony: http://www.adobe.com/pl/products/reader.html . Wiadomości e-mail z fakturami przesyłane przez ZGK będą z adresu ebiuro@zgkprzeczew.pl . Odbiorca powinien zadbać o możliwość prawidłowego odbierania wiadomości z tego adresu np. przez odpowiednią konfigurację filtrów antyspamowych na własnym koncie e-mail. Zgłoszenie akceptacji udostępniania faktur w formie elektronicznej powoduje zaprzestanie wysyłania faktur w formie papierowej na adres pocztowy Odbiorcy.

Faktura elektroniczna to komfort, nowoczesność i ekologia.

Wypełnienie i przesłanie załączonego poniżej formularza stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w poniższym brzmieniu:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i wysyłanie w formie elektronicznej ( PDF – Portable Dokument Format ) na podany adres e-mail, faktur za usługi zaopatrzenia w wodę i ( lub ) odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej oraz pozostałe usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.

Wypełnij wniosek o otrzymywanie faktur w formie elektronicznej:

Imię i nazwisko/ Nazwa usługobiorcy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica i/lub numer nieruchomości (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

(Poniższe pole wypełniają wyłącznie firmy i instytucje)

NIP


Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i wysyłanie w formie elektronicznej (PDF - Portable Dokument Format) na podany adres e-mail, faktur za usługi zaopatrzenia w wodę i (lub) odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej oraz pozostałe usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.