Druki do pobrania

Zlecenie na wykonanie usługi przez ZGK Parzęczew...

Zlecenie na wykonanie usługi zrębkowania przez ZGK Parzęczew

Zlecenie na wykonanie przyłącza przez ZGK w Parzęczewie

Zlecenie na Wywóz Nieczystości Płynnych

Finansowanie Budowy Przyłączy W-KS

Procedura podłączenia do sieci wod-kan...

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej...

Wniosek-Włączenie-Gmina-Parzęczew

Wniosek-Zgoda-Droga-Gmina-Parzęczew

Druk-Zgoda Właściciela Działka Prywatna

Druk-Oświadczenie Dysponowanie Terenem

Wniosek o uzgodnienie planu-projektu przyłącza..

Zgłoszenie wykonania przyłącza

Wniosek o odbiór wykonanego przyłącza...

Protokół odbioru - Przyłącze wodociągowe

Protokół odbioru - Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Protokół odbioru - Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

Protokół odbioru wodomierza

Wniosek o zawarcie umowy – świadczenie usług

Umowa-Woda - Odbiorca Indywidualny

Umowa-Woda-i-Ścieki - Odbiorca Indywidualny

Umowa-Woda - Odbiorca Prawny

Umowa-Woda-i-Ścieki - Odbiorca Prawny

Wniosek o zmianę adresu zamieszkania lub korespondencji...

Wniosek o zmianę umowy - zmiana odbiorcy usług...

Wniosek o rozwiązanie umowy - świadczenie usług

Druk-E-Faktura

Druk-Oferta-Zrębka-Klasa-I

Druk-Oferta-Zrębka-Klasa-II