Druki do pobrania

Zlecenie na wykonanie usługi przez ZGK Parzęczew...

Zlecenie na wykonanie usługi zrębkowania przez ZGK Parzęczew

Zlecenie na wykonanie przyłącza przez ZGK w Parzęczewie

Druk-Zlecenie-Wywóz Nieczystości Płynnych

Finansowanie Budowy Przyłączy W-KS

Procedura podłączenia do sieci wod-kan...

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej...

Wniosek-Zgoda-Włączenie-Gmina-Parzęczew

Druk-Zgoda Właściciela Działka Prywatna

Druk-Oświadczenie Dysponowanie Terenem

Wniosek-Zgoda-Droga-Gmina-Parzęczew

Wniosek uzgodnienie projektu przyłącza

Zgłoszenie wykonania przyłącza

Wniosek odbiór wykonanego przyłącza

Protokół odbioru - Przyłącze wodociągowe

Protokół odbioru - Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Protokół odbioru - Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

Protokół odbioru wodomierza

Wniosek o zawarcie umowy – świadczenie usług

Umowa-Woda-Indywidualny

Umowa-Woda-i-Ścieki-Indywidualny

Umowa-Woda-i-Ścieki-O-Prawny

Umowa-W-O-Prawny

Wniosek o zmianę adresu zamieszkania lub korespondencji...

Wniosek o zmianę umowy - zmiana odbiorcy usług...

Wniosek o rozwiązanie umowy - świadczenie usług

Druk-Oferta dostawy zrębki drzewnej

Druk-E-Faktura