Do pobrania

Zlecenie na wykonanie usługi przez ZGK Parzęczew...

Zlecenie na wykonanie usługi zrębkowania przez ZGK Parzeczew

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej...

Wniosek o zmianę adresu zamieszkania lub korespondencji...

Wniosek o zmianę umowy - zmiana odbiorcy usług...

Finansowanie Budowy Przyłączy W-KS

Procedura podłączenia do sieci wod-kan...

Wniosek-Zgoda-Włączenie-Gmina-Parzęczew

Druk-Zgoda-Działka

Wniosek-Zgoda-Droga-Gmina-Parzęczew

Wniosek o zawarcie umowy – świadczenie usług

Umowa-Woda-Indywidualny

Umowa-Woda-i-Ścieki-Indywidualny

Umowa-Woda-i-Ścieki-O-Prawny

Umowa-W-O-Prawny

Protokół odbioru - Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Protokół odbioru - Przyłącze wodociągowe

Protokół odbioru - Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

Protokół odbioru wodomierza

Zgłoszenie wykonania przyłącza

Wniosek o rozwiązanie umowy - świadczenie usług

Oferta-Zrębka