Zgłaszanie stanu wodomierza

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje iż istnieje możliwość zgłaszania zużycia wody przez odbiorców w dowolnym momencie poza planowanymi odczytami wykonywanymi przez inkasenta. Nie dotyczy to odbiorców u których zamontowano wodomierze z odczytem radiowym. W celu zgłoszenia stanu wodomierza głównego, a także dodatkowych wodomierzy określonych umową zawartą z Zakładem, najlepiej użyć zamieszczonego obok formularza zgłoszeniowego. Za datę odczytu przyjmiemy datę wypełnienia tego formularza. Jednocześnie ZGK w Parzęczewie informuje, że na podstawie zgłoszonego odczytu zostanie wystawiona i przesłana faktura:

  • elektroniczna, jeśli korzystają Państwo z e-FAKTURY (jeżeli nie ma to jeszcze miejsca zapraszamy do zapoznania się z informacją o usłudze e-FAKTURA), lub

  • papierowa, jeśli nie korzystają Państwo z e-FAKTURY.

Stan wodomierza można również zgłaszać telefoniczne. Jednocześnie informujemy, że zgłaszanie przez Państwa odczytów wodomierza nie eliminuje jednak faktu, że istnieje potrzeba okresowego dokonania odczytu przez inkasenta ZGK, który będzie starał się dokonać tej czynności, przynajmniej raz na 12 miesięcy. ZGK uprzejmie prosi o Państwa współpracę z inkasentem, umożliwiając wykonywanie jego obowiązków.

Podając wskazanie wodomierza należy podać wyłącznie ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody. Na wodomierzu są to cyfry w kolorze czarnym. Cyfr w kolorze czerwonym nie podajemy. Zobacz zdjęcie poniżej.

WodomierzKliknij foto aby powiększyć.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia stanu wodomierza:

Imię i nazwisko/ Nazwa usługobiorcy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica i/lub numer nieruchomości (wymagane)

Stan licznika głównego (wymagane)

Poniższe pole wypełniają wyłącznie odbiorcy którzy posiadają podlicznik ( wodomierz dodatkowy poza wodomierzem głównym).

Stan podlicznika