Zlecenie wywozu nieczystości płynnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje iż istnieje możliwość zgłaszania drogą
elektroniczną usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
oraz oczyszczalni przydomowych. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się obok.
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia wraz z terminem jego wykonania wykonamy telefonicznie. Maksymalna ilość
ścieków jaką jesteśmy w stanie odebrać jednorazowo, to 6,0 m3 . Usługę świadczymy w dni robocze
w godzinach od 800 do 1500 . Począwszy od miesiąca kwietnia, usługa będzie świadczona również w
każdą pierwszą sobotę danego miesiąca w godzinach od 800 do 1500 . Cennik usług znajduje się do
wglądu pod adresem www.zgkparzeczew.pl/cennik-uslug Osoba prowadząca ww. sprawę
Pani Krystyna Riliszkis ( tel. 42-718-60-50 lub 884-880-041 ). Zachęcamy do skorzystania z naszej
oferty. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem oraz doświadczonymi operatorami.

Wypełnij wniosek o wywóz nieczystości płynnych:

Imię i nazwisko/ Nazwa usługobiorcy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica i/lub numer nieruchomości (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Zlecam opróżnienie: (wymagane)
 szambo oczyszczalnia

Orientacyjna objętość nieczystości (m3):

Proponowany termin usługi:

Uwagi / informacje dodatkowe:


Niniejszym oświadczam iż zapoznałem się z obowiązującym w ZGK w Parzęczewie cennikiem za ww. usługę.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia wraz z terminem jego wykonania ZGK w Parzęczewie
wykona telefonicznie.