Zlecenie wywozu nieczystości płynnych

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie oferuje swoje usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z szamb oraz oczyszczalni przydomowych, na terenie gminy Parzęczew. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem oraz doświadczonymi operatorami. Maksymalna ilość ścieków jaką jesteśmy w stanie odebrać jednorazowo, to 6,0 m3.

Ze względów organizacyjnych oraz uwarunkowań technologicznych oczyszczalni ścieków, na którą kierowane są wywożone ścieki, usługę świadczymy w dni robocze, we wtorek oraz piątek, w godzinach od 800 do 1500.

Zgłoszenia, prosimy dokonywać telefonicznie, do sekretariatu firmy ( tel. 42-718-60-50 lub 884-880-041 ). lub za pomocą zgłoszenia przez E-Biuo.

Aktualny cennik usług za świadczenie ww. usługi znajduje się na naszej stronie internetowej, pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/cennik-uslug/

Wypełnij wniosek o wywóz nieczystości płynnych:

Imię i nazwisko/ Nazwa usługobiorcy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica i/lub numer nieruchomości (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Zlecam opróżnienie: (wymagane)
 szambo oczyszczalnia

Orientacyjna objętość nieczystości (m3):

Proponowany termin usługi:

Uwagi / informacje dodatkowe:


Niniejszym oświadczam iż zapoznałem się z obowiązującym w ZGK w Parzęczewie cennikiem za ww. usługę.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia wraz z terminem jego wykonania ZGK w Parzęczewie
wykona telefonicznie.