Archiwum 23 listopada 2015

Dostawa oleju napędowego w 2016 roku

Dostawa oleju napędowego w 2016 roku

  Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb maszyn będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Szacunkowa ilość oleju została ustalona w wysokości 11.000 dm3. Termin składania ofert – 17 grudnia 2015 roku, godzina 13.00. SIWZ-Olej Napędowy-2016 Wynik przetargu-Olej-Napędowy-2016

Czytaj więcej...

Dostawa oleju opałowego w 2016 roku

Dostawa oleju opałowego w 2016 roku

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni zlokalizowanej w Parzęczewie, ul. Południowa 1 b w roku 2016. Szacunkowa ilość oleju została ustalona w wysokości 14.000 dm3. Termin składania ofert – 17 grudnia 2015 roku, godzina 12.00.  SIWZ-Olej Opałowy-2015 Wynik przetargu-Olej-Opałowy-2016

Czytaj więcej...

Badania wody i ścieków w 2016 roku

Badania wody i ścieków w 2016 roku

Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie: monitoringu kontrolnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, monitoringu przeglądowego, monitoringu wynikającego z decyzji wodnoprawnych ( woda, ścieki, popłuczyny ), oraz badania przydatności wody do spożycia na stacjach uzdatniania wody, sieciach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie […]

Czytaj więcej...