Archiwum Aktualności Kategoria

Droga Orła-Duraj…..

Droga Orła-Duraj…..

Jeszcze w tym roku Gmina Parzęczew planuje wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Orła-Duraj. W drodze znajdują się liczne urządzenia wodociągowe służące do zaopatrzenia ludności w wodę. Przed pracami drogowymi, pracownicy ZGK w Parzęczewie wykonali sprawdzenie skuteczności działania zasuw odcinających. Powyższe działanie ma na […]

Czytaj więcej...

SUW Chrząstów Wielki…..

SUW Chrząstów Wielki…..

Na początku września br, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zrealizował inwestycję związaną z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla SUW Chrząstów Wielki. Wykonawcą prac jest firma FINCO-ENERGIA z Pruszkowa. Zamontowany agregat prądotwórczy umożliwi nam podawanie wody dla odbiorców z tej stacji, podczas zaników i braku prądu. W […]

Czytaj więcej...

Przyłącze wody w miejscowości Orła-Krzemień…..

Przyłącze wody w miejscowości Orła-Krzemień…..

Na zlecenie Spółki „Park-Grotniki”z siedzibą w Łodzi, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał w miesiącu sierpniu br., przyłącze wody do kompleksu mieszkalnego w miejscowości Krzemień, Gmina Zgierz. Wartość robót to kwota netto 19.000,00 zł. Wykonane przyłącze będzie służyło do hurtowej sprzedaży wody, dla budowanego osiedla.  

Czytaj więcej...

Przyłącze wody w miejscowości Bibianów…..

Przyłącze wody w miejscowości Bibianów…..

Na zlecenie Gminy Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał w miesiącu sierpniu br., przyłącze wody do działki sołeckiej w miejscowości Bibianów. Wartość robót to kwota 4.700,00 zł. Wykonane przyłącze stanowi pierwszy etap robót związanych z zagospodarowaniem terenu działki sołectwa.

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci w 2019 roku …..

Rozbudowa sieci w 2019 roku …..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż planowana rozbudowach sieci wodociągowej w 2019 roku, na trenie Gminy Parzęczew, została fizycznie wykonana. W miesiącu sierpniu wykonano ostatni z planowanych na ten rok odcinków. Obecnie trwają czynności odbiorowe oraz techniczne związane z przekazaniem sieci do eksploatacji. Wydatki zostały pokryte […]

Czytaj więcej...

Remont ogrodzenia…

Remont ogrodzenia…

W miesiącu sierpniu br., został wykonany remont ogrodzenia siedziby Zakładu od strony południowej. Inwestycję przeprowadzono w ramach współpracy z GS „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie. Na wspólny odcinek ogrodzenia, GS dostarczył materiał, który został wbudowany przez pracowników ZGK w Parzęczewie. Długość ogrodzenia ok. 66,0 m. Ponadto ze środków […]

Czytaj więcej...

Montaż agregatu prądotwórczego…

Montaż agregatu prądotwórczego…

W dniu dzisiejszym ( 06.08.2019 r. ), została podpisana umowa na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w miejscowości Chrząstów Wielki. Wykonawcą będzie firma FINCO-ENERGIA z Pruszkowa. Termin wykonania całości prac został ustalony do 30 września 2019 roku. Zamontowany agregat prądotwórczy umożliwi nam podawanie […]

Czytaj więcej...

Praca dyplomowa – inżynierska…

Praca dyplomowa – inżynierska…

Z przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż kotłownia komunalna opalana biomasą drzewną, będąca w naszym zarządzie stała się przedmiotem pracy dyplomowej – inżynierskiej. Praca została wykonana przez Pana Dariusza Pisarkiewicza pod kierunkiem naukowym dr. inż. Macieja Wesołowskiego na wydziale nauk technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Kutnie. Tytuł pracy […]

Czytaj więcej...

Nielegalny pobór wody…

Nielegalny pobór wody…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie spotyka się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody. Wprowadzenie nowych rozwiązań, jak na przykład stosowanie wodomierzy przystosowanych do odczytów radiowych, pozwala na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody. Prowadzimy też regularne kontrole stanu sieci wodociągowej. Z punktu widzenia prawidłowości pracy całego […]

Czytaj więcej...

Utrudnienia w dostawie wody…

Utrudnienia w dostawie wody…

W dniu 4 lipca br., w godzinach popołudniowych wystąpiły utrudnienia w dostawie wody dla celów socjalno-bytowych dla mieszkańców zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orła ( Orła, Duraj, Pustkowa Góra, Kowalewice ). Powyższa sytuacja spowodowana była prowadzoną przez jednostki straży pożarnej akcją związaną z gaszeniem pożaru […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 1712345...10...Ostatnia »