Archiwum Aktualności Kategoria

Funkcjonowanie Zakładu – COVID…

Funkcjonowanie Zakładu – COVID…

Wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Zakładu w aspekcie obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej: Biuro zakładu jest otwarte dla bezpośredniej obsługi interesantów, przy zachowaniu warunków ostrożności. Wejście interesantów do biura zakładu wyznaczono od strony zachodniej budynku. Interesanci są proszeni do wchodzenia do biura pojedynczo. Wstęp na teren zakładu i do […]

Czytaj więcej...

Zapewnienie dostępności…

Zapewnienie dostępności…

W ramach realizacji „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobami ze szczególnymi potrzebami, przyjętego dla ZGK w Parzęczewie”, w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, zostały wykonane działania związane z naprawą schodów ewakuacyjnych wraz z dojściem do biura oraz wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Działanie wykonywane było […]

Czytaj więcej...

Zakup sprzętu…

Zakup sprzętu…

Jak już wcześniej informowaliśmy, z dniem 01.04.2021 roku, Wójt Gminy Parzęczew powierzył naszemu Zakładowi wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie Gminy Parzęczew. W celu prawidłowego realizowania tego zadania został zakupiony Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter ( rok produkcji […]

Czytaj więcej...

Modernizacja pompowni…

Modernizacja pompowni…

W ramach projektu pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”, dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 […]

Czytaj więcej...

Profilaktyka…

Profilaktyka…

W załączeniu przedstawiamy inicjatywę Wojewody Łódzkiego w zakresie profilaktyki raka piersi. Zachęcamy mieszkańców z zapoznaniem się z tą propozycją.. Profilaktyka

Czytaj więcej...

Obchody 600-lecia Parzęczewa…

Obchody 600-lecia Parzęczewa…

  7 kwietnia 2021 roku przypada 600 rocznica nadania Parzęczewowi praw miejskich przez Króla Władysława Jagiełłę. Jest to bardzo ważne wydarzenie w dziejach naszej miejscowości. Z tej okazji, na cały 2021 rok, zaplanowano szereg wydarzeń przypominających tę historyczna chwilę. Relacje z dotychczasowych wydarzeń możecie Państwo obejrzeć pod […]

Czytaj więcej...

Nowe stawki taryfowe za wodę i ścieki….

Nowe stawki taryfowe za wodę i ścieki….

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.70.77.21 z dnia 8 lipca 2021 roku ( data publikacji BIP WP – 26.07.2021 rok ), począwszy od dnia 3 sierpnia 2021 roku cena wody […]

Czytaj więcej...

Płatność kartą u inkasenta…

Płatność kartą u inkasenta…

Mając na uwadze podnoszenie jakości świadczonych usług, została uruchomiona usługa umożliwiająca regulowanie przez naszych odbiorców, należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków bezpośrednio u inkasenta za pomocą karty płatniczej.

Czytaj więcej...

System Powiadamiania SMS…

System Powiadamiania SMS…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż ubiegłym roku został wdrożony System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany dla odbiorców usług naszego zakładu. W ramach systemu zamierzamy przekazywać dwie grupy informacji. Grupa pierwsza, będą to sprawy techniczne, czyli informacja o awariach i przerwach w […]

Czytaj więcej...

Przetarg 2 – Sprzedaż samochodu MERCEDES-BENZ…

Przetarg 2 – Sprzedaż samochodu MERCEDES-BENZ…

Przedmiotem niniejszego przetargu są następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego: Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ, Model 311 Sprinter CDI MR 06 E4 3,5 t., numer rejestracyjny EZG27791 – 1 sztuka. Warunki przetargu wg. załączonych dokumentów. Zachęcamy do udziału. 1-Ogłoszenie-Przetarg-2-Mercedes-6-2021 2-Specyfikacja-Przetarg-2-Mercedes-6-2021 3-Zał Nr2-Wycena-Mercedes-6-2021 4-Zał Nr3-Cena Wywoławcza-Mercedes-6-2021 Rozstrzygnięcie Przetarg-2-Mercedes-6-2021

Czytaj więcej...
Strona 1 z 2412345...1020...Ostatnia »