Archiwum Aktualności Kategoria

Modernizacja ulic w Parzęczewie…..

Modernizacja ulic w Parzęczewie…..

W 2023 roku, Powiat Zgierski planuje wykonać modernizację ulicy Łęczyckiej oraz ulicy Rocha, na terenie miejscowości Parzęczew. W ramach przewidzianych prac zostanie wykonana miedzy innymi nowa nawierzchnia asfaltowa oraz nowe chodniki. Dlatego też zachęcamy wszystkich naszych odbiorców z tego rejonu, do uwzględnienia tych zamierzeń w swoich planach […]

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram planowanych czynności w 2023 roku, przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. Harmonogram KS-2023

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Szacunkowa ilość zakupu w 2023 roku: ( materiału opałowego klasy I – zrębka drzewa luzem – ok. 1.450 mp. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 25%, materiał […]

Czytaj więcej...

Harmonogram badania jakości wody…

Harmonogram badania jakości wody…

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy […]

Czytaj więcej...

Życzenia…

Życzenia…

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Czytaj więcej...

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Informujemy, iż: W dniu 23 grudnia 2022 roku ( piątek ) Zakład Gospodarki Komunalnej w                      Parzęczewie pracuje do godziny 1300. W dniach 27 – 30 grudnia 2022 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje w normalnych godzinach otwarcia jak w każdy dzień roboczy. W przypadku awarii, proszę […]

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi […]

Czytaj więcej...

Obniżenie zużycia energii…

Obniżenie zużycia energii…

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, oraz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, nasz Zakład podejmuje […]

Czytaj więcej...

Praca Zakładu…

Praca Zakładu…

Informujemy naszych odbiorców iż w dniu 31.10.2022 roku ( poniedziałek ), Biuro zakładu jest otwarte w normalnych godzinach urzędowania.

Czytaj więcej...

Odczyty wodomierzy…

Odczyty wodomierzy…

Mając na uwadze podnoszenie jakości obsługi naszych odbiorców usług, podjęliśmy decyzję iż w przypadku nieobecności Inkasenta Pana Zbigniewa Rogowskiego w jego zastępstwie odczytów stanów wodomierzy dokonywał będzie nasz pracownik Pan Kamil Łuczak. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zachęca wszystkich swoich odbiorców usług do korzystania z możliwości usług […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 2712345...1020...Ostatnia »