JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

Akt13-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie będzie informował Państwa o jakości wody w sieci wodociągowej, poprzez zamieszczenie wyników badań kontrolnych na naszych stronach internetowych. Bliższe informacje w tym zakresie w zakładce dla odbiorców pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/jakosc-wody/. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.