Cennik usług

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie posiada możliwość świadczenia usług dla mieszkańców. Usługi wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. W przypadkach awaryjnych, oraz pilnej potrzeby, możemy każdą usługę wykonać poza ustalonymi godzinami. W takim przypadku, należy się jednak liczyć z opłatami dodatkowymi wynikającymi z pracy pracowników w systemie nadgodzin.

Wykaz usług:

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Ceny jednostkowe

 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Parzęczew
 • Za pierwszy 1 m3                                      – 40,00zł/1m3 netto ( 43,20 zł brutto )
 • Za każdy następny 1 m3                          – 25,00 zł/1m3 netto ( 27,00 zł brutto )
 • Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków – Parzęczew
 • Za pierwszy 1 m3                                      – 55,00 zł/1m3 netto ( 59,40 zł brutto )
 • Za każdy następny 1 m3                          – 40,00 zł/1m3 netto ( 43,20 zł brutto )
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Miejscowości pozostałe
 • Za pierwszy 1 m3                                               – 55,00 zł/1m3 netto ( 59,40 zł brutto )
 • Za każdy następny 1 m3                          – 25,00 zł/1m3 netto ( 27,00 zł brutto )
 • Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków – Miejscowości pozostałe
 • Za pierwszy 1 m3                                      – 70,00 zł/1m3 netto ( 75,60 zł brutto )
 • Za każdy następny 1 m3                                – 40,00 zł/1m3 netto ( 43,20 zł brutto )

Przykładowe ceny za usługę

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Parzęczew

 • Szambo – 1,0 m3 –   43,20 zł brutto
 • Szambo – 2,0 m3 –   70,20 zł brutto
 • Szambo – 3,0 m3 –   97,20 zł brutto
 • Szambo – 4,0 m3 – 124,20 zł brutto
 • Szambo – 5,0 m3 – 151,20 zł brutto
 • Szambo – 6,0 m3 – 178,20 zł brutto

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Miejscowości pozostałe

 • Szambo – 1,0 m3 –   59,40 zł brutto
 • Szambo – 2,0 m3 –   86,40 zł brutto
 • Szambo – 3,0 m3 – 113,40 zł brutto
 • Szambo – 4,0 m3 – 140,40 zł brutto
 • Szambo – 5,0 m3 – 167,40 zł brutto
 • Szambo – 6,0 m3 – 194,40 zł brutto

Opróżnianie oczyszczalni przydomowych – Parzęczew

 • Oczyszczalnia – 1,0 m3         –   59,40 zł brutto
 • Oczyszczalnia – 1,5 m3         –   81,00 zł brutto
 • Oczyszczalnia – 2,0 m3         –   102,60 zł brutto

Opróżnianie oczyszczalni przydomowych – Miejscowości pozostałe

 • Oczyszczalnia – 1,0 m3         –     75,60 zł brutto
 • Oczyszczalnia – 1,5 m3         –     97,20 zł brutto
 • Oczyszczalnia – 2,0 m3         –   118,80 zł brutto

Sprawę prowadzi Pani Krystyna Riliszkis.

Wymagane złożenie zlecenia. Druk do pobrania w zakładce do pobrania, Druk-Zlecenie.
Zgłaszanie usług telefoniczne 42-718-60-50, mejlowo sekretariat@zgkparzeczew.pl , poprzez e-Biuro – zakładka „ZAPYTANIE”, lub kontakt osobisty.


WYNAJEM SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

 1. Koparka JCB                                             –  115,00 zł netto ( 141,45 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 2. Ciągnik Ursus 1 ( stary )                           –  85,00 zł netto ( 104,55 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 3. Ciągnik Ursus 2 ( nowy )                         –  95,00 zł netto ( 116,85 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 4. Ciągnik Ursus 1 z 1 przyczepą                 –  95,00 zł netto ( 116,85 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 5. Ciągnik Ursus 2 z 1 przyczepą                 – 105,00 zł netto ( 129,15 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 6. Ciągnik Ursus 1 z 2 przyczepami             –  100,00 zł netto ( 123,00 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 7. Ciągnik Ursus 2 z 2 przyczepami            –  110,00 zł netto (135,30 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 8. Ciągnik 1 lub 2 z rębakiem                       – 155,00 zł netto (190,65 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 9. Ciągnik 1 lub 2 z rębakiem i przyczepą  – 165,00 zł netto (202,95 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 10. Ciągnik 2 z kosiarką bijakową                 – 140,00 zł netto ( 172,20 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 11. Koparko-ładowarka „Ostrówek”               -100,00 zł netto ( 123,00 zł brutto )/g.  pracy z operatorem.
 12. Ciągnik Ursus 2 z równiarką ciągnikową – 163,33 zł netto ( 200,90 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 13. Ciągnik Ursus 1 z broną                              – 95,00 zł netto ( 116,85 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 14. Ciągnik Ursus 2 z broną                             – 105,00 zł netto (129,15 zł brutto )/g. pracy z operatorem.

Sprawę prowadzi Pani Krystyna Riliszkis.

W przypadkach szczególnych koszt usługi wg. kalkulacji indywidualnej. Wycenę indywidualną wykonuje Pan Jan Bukowski – 607-824-754.
Wymagane złożenie zlecenia. Druk do pobrania w zakładce do pobrania, Druk-Zlecenie
Zgłaszanie usług telefoniczne 42-718-60-50, mejlowo sekretariat@zgkparzeczew.pl , poprzez e-Biuro – zakładka „ZAPYTANIE”, lub kontakt osobisty


OPŁATY ZA USŁUGI WODNO-KANLIZACYJNE

  1. Wydanie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wod-kan lub rozbudowy sieci wod-kan. – BEZPŁATNIE.
  2. Uzgodnienie projektu budowlanego ( planu sytuacyjnego ) przyłącza wod-kan wraz z jego sprawdzeniem. – BEZPŁATNIE.
  3. Nadzór nad wykonaniem i odbiór przyłącza wod-kan od „obcego” wykonawcy wraz z jego sprawdzeniem. – BEZPŁATNIE.
  4. Uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy sieci wod-kan. wraz z jego sprawdzeniem, od „obcego” wykonawcy. – 100,00 zł netto; 123,00 zł brutto.
  5. Nadzór nad wykonaniem włączenia rozbudowywanej sieci wod-kan, z przygotowaniem sieci do włączenia, od „obcego” wykonawcy. – 300,00 zł netto; 369,00 zł brutto.
  6. Plombowanie wodomierza (uszkodzona plomba z winy odbiorcy lub na życzenie odbiorcy). –   50,00 zł netto; 61,50 zł brutto.
  7. Demontaż i ponowny montaż wodomierza na życzenie odbiorcy wraz z jego ponownym plombowaniem. – 120,00 zł netto; 147,60 zł brutto.
  8. Zamknięcie i ponowne otwarcie zasuwy odcinającej na przyłączu wodociągowym, na życzenie odbiorcy. – 120,00 zł netto; 147,60 zł brutto.
  9. Zamknięcie i ponowne otwarcie zasuwy sekcyjnej na sieci wodociągowej lub hydrantu przeciwpożarowego. – 120,00 zł netto; 147,60 zł brutto.
  10. Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza wraz z jego ponownym plombowaniem – wodomierz tradycyjny o średnicy do 1 cala. – 180,00 zł netto; 221,40 zł brutto.
  11. Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza wraz z jego ponownym plombowaniem – wodomierz radiowy o średnicy do 1 cala (wodomierz). – 200,00 zł netto; 246,00 zł brutto.
  12. Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza wraz z jego ponownym plombowaniem – wodomierz radiowy o średnicy do 1 cala (wodomierz + nakładka radiowa). – 250,00 zł netto; 307,50 zł brutto.
  13. Badanie wydajności hydrantu wraz z wydaniem protokołu – 50,00 zł netto; 61,50 zł brutto.

Zarządzenie 2021

Sprawę prowadzi Pan Jan Bukowski.
W przypadkach szczególnych koszt usługi wg. kalkulacji indywidualnej.
Wymagane złożenie zlecenia. Druk do pobrania w zakładce do pobrania, Druk-Zlecenie.
Zgłaszanie usług telefoniczne 42-718-60-50, 607-824-754, mejlowo wodociagi@zgkparzeczew.pl , poprzez e-Biuro – zakładka „ZAPYTANIE”, lub kontakt osobisty.


BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD-KAN
Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn części, dlatego szybko i sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w oparciu o projekt techniczny inwestora. Wszystko wykonamy profesjonalnie i szybko. W tym przypadku wymagana jest jednak wizyta osobista w celu wyceny kosztów przyłącza.

Sprawę prowadzi Pan Jan Bukowski – 607-824-754, wodociagi@zgkparzeczew.pl


ZRĘBKOWANIE MATERIAŁU Z WYCINEK

Zakład dysponuje rębakiem przewoźnym, przystosowanym do rozdrabniania materiału drzewnego. Dysponujemy dwoma ciągnikami oraz dwoma przyczepami przystosowanymi do transportu zrębek. Ponadto posiadamy doświadczonych operatorów tego sprzętu. W tym zakresie proponujemy usługę polegającą na rozdrobnieniu, odbiorze i uporządkowaniu terenu po wycinkach. Usługa podlega wycenie indywidualnej.

Sprawę prowadzi Pan Jan Bukowski – 607-824-754, wodociagi@zgkparzeczew.pl


SKŁADOWANIE MATERIAŁU Z WYCINEK

Zakład dysponuje placem składowym na który jesteśmy w stanie przyjąć materiał pochodzący z wycinki. Materiał może być dowieziony sprzętem własnym klienta lub z wykorzystaniem taboru transportowego będącego w dyspozycji Zakładu. Dysponujemy dwoma ciągnikami oraz dwoma przyczepami przystosowanymi do transportu gałęzi i zrębek. Usługa podlega wycenie indywidualnej.

Sprawę prowadzi Pan Jan Bukowski – 607-824-754, wodociagi@zgkparzeczew.pl


WYKASZANIE TERENU

Zakład posiada nowoczesny ciągnik wraz z kosiarką bijakową. Jesteśmy gotowi do wykonania usługi związanej z wykaszaniem działek oraz innych terenów zielonych. Sprzęt obsługuje doświadczony i sprawny operator. Usługa podlega wycenie indywidualnej.

Sprawę prowadzi Pan Jan Bukowski – 607-824-754, wodociagi@zgkparzeczew.pl


UWAGA DLA ODBIORCÓW
Szanowni Państwo. Jeśli macie potrzebę wykonania usługi wpisującej się w katalog spraw komunalnych, a nie ujętej w powyższym wykazie, zapraszamy do kontaktu. Na pewno pomożemy rozwiązać Państwa problem.
Serdecznie zapraszamy.