Cennik usług

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie posiada możliwość świadczenia usług dla mieszkańców. Usługi wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. W przypadkach awaryjnych, oraz pilnej potrzeby, możemy każdą usługę wykonać poza ustalonymi godzinami. W takim przypadku, należy się jednak liczyć z opłatami dodatkowymi wynikającymi z pracy pracowników w systemie nadgodzin.

WYKAZ USŁUG:

 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Ceny jednostkowe

 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Parzęczew
 • Za pierwszy 1 m3                                      – 95,00zł/1m3 netto (  102,60 zł brutto )
 • Za każdy następny 1 m3                          – 50,00 zł/1m3 netto (  zł brutto )
 • Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków – Parzęczew
 • Za pierwszy 1 m3                                      – 95,00 zł/1m3 netto ( 102,60 zł brutto )
 • Za każdy następny 1 m3                          – 60,00 zł/1m3 netto (  zł brutto )
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Miejscowości pozostałe
 • Za pierwszy 1 m3                                               – 100,00 zł/1m3 netto ( 108,00 zł brutto )
 • Za każdy następny 1 m3                          – 50,00 zł/1m3 netto (  zł brutto )
 • Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków – Miejscowości pozostałe
 • Za pierwszy 1 m3                                      – 100,00 zł/1m3 netto ( 108,00 zł brutto )
 • Za każdy następny 1 m3                                – 60,00 zł/1m3 netto (  zł brutto )

Przykładowe ceny za usługę

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Parzęczew

 • Szambo – 1,0 m3 –  102,60  zł brutto
 • Szambo – 2,0 m3 – 156,60  zł brutto
 • Szambo – 3,0 m3 – 210,60  zł brutto
 • Szambo – 4,0 m3 – 264,60 zł brutto
 • Szambo – 5,0 m3 – 318,60 zł brutto
 • Szambo – 6,0 m3 – 372,60 zł brutto

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Miejscowości pozostałe

 • Szambo – 1,0 m3 – 108,00 zł brutto
 • Szambo – 2,0 m3 – 162,00 zł brutto
 • Szambo – 3,0 m3 – 216, 00 zł brutto
 • Szambo – 4,0 m3 – 270,00 zł brutto
 • Szambo – 5,0 m3 – 324, 00 zł brutto
 • Szambo – 6,0 m3 – 378,00 zł brutto

Opróżnianie oczyszczalni przydomowych – Parzęczew

 • Oczyszczalnia – 1,0 m3         –  102,60 zł
 • Oczyszczalnia – 1,5 m3         –   135, 00 zł
 • Oczyszczalnia – 2,0 m3         –   167,40 zł

Opróżnianie oczyszczalni przydomowych – Miejscowości pozostałe

 • Oczyszczalnia – 1,0 m3         –    108,00 zł
 • Oczyszczalnia – 1,5 m3         –    140, 40 zł
 • Oczyszczalnia – 2,0 m3         –    172, 80 zł

Zarządzenie – Cennik usług za opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Sprawę prowadzi Pani Krystyna Riliszkis.

Wymagane złożenie zlecenia. Druk do pobrania w zakładce do pobrania, Druk-Zlecenie.
Zgłaszanie usług telefoniczne 42-718-60-50, mejlowo sekretariat@zgkparzeczew.pl , poprzez e-Biuro – zakładka „ZLECENIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH”, lub kontakt osobisty.

WYNAJEM SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

 1. Koparka JCB                                             –  155,00 zł netto ( 190,65 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 2. Ciągnik Ursus S ( stary )                           –  125,00 zł netto ( 153,75 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 3. Ciągnik Ursus N ( nowy )                         –  135,00 zł netto ( 166,05 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 4. Ciągnik Ursus S z 1 przyczepą                 –  135,00 zł netto ( 166,05 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 5. Ciągnik Ursus N z 1 przyczepą                 – 145,00 zł netto ( 178,35 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 6. Ciągnik Ursus S z 2 przyczepami             –  145,00 zł netto ( 178,35 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 7. Ciągnik Ursus N z 2 przyczepami            –  155,00 zł netto ( 190,65 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 8. Ciągnik S lub N z rębakiem                       – 250,00 zł netto ( 307,50 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 9. Ciągnik S lub N z rębakiem i przyczepą  – 260,00 zł netto ( 319,80 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 10. Ciągnik N z kosiarką bijakową                 – 175,00 zł netto ( 215,25 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 11. Koparka „Ostrówek”               -125,00 zł netto ( 153,75 zł brutto )/g.  pracy z operatorem.
 12. Ciągnik Ursus N z równiarką ciągnikową – 165,00 zł netto ( 202,95 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 13. Ciągnik Ursus S z broną                              – 135,00 zł netto ( 166,05 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 14. Ciągnik Ursus N z broną                             – 145,00 zł netto (178,35 zł brutto )/g. pracy z operatorem.
 15. Samochód Volkswagen T5 (1,2,3)             – 110,00 zł netto (135,30 zł brutto )/g. pracy z operatorem.

Zarządzenie – Cennik Sprzętu – 2024

Sprawę prowadzi Pan Jan Bukowski – 607-824-754.

W przypadkach szczególnych koszt usługi wg. kalkulacji indywidualnej. Wycenę indywidualną wykonuje Pan Jan Bukowski.
Wymagane złożenie zlecenia. Druk do pobrania w zakładce do pobrania, Druk-Zlecenie
Zgłaszanie usług telefoniczne 42-718-60-50, mejlowo sekretariat@zgkparzeczew.pl , poprzez e-Biuro – zakładka „ZAPYTANIE”, lub kontakt osobisty.

ZIELEŃ I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

 1. Koszenie trawy za pomocą kosiarki spalinowej ręcznej         – 65,00 zł r-g netto ( 70,20 zł r-g brutto )
 2. Koszenie trawy za pomocą kosiarki spalinowej samojezdnej – 80,00 zł r-g netto ( 86,40 zł r-g brutto )
 3. Prace porządkowe, sprzątanie, omiatanie itd.                        – 60,00 zł r-g netto ( 64,80 zł r-g brutto )
 4. Odśnieżanie ręczne                                                                 – 65,00 zł r-g netto ( 70,20 zł r-g brutto )
 5. Odśnieżanie mechaniczne                                                       – 85,00 zł r-g netto ( 91,80 zł r-g brutto )

Zarządzenie – Cennik Zieleń – 2024

Sprawę prowadzi Pan Kamil Łuczak – 796-160-174.

W przypadkach szczególnych koszt usługi wg. kalkulacji indywidualnej. Wycenę indywidualną wykonuje Pan Kamil Łuczak.
Wymagane złożenie zlecenia. Druk do pobrania w zakładce do pobrania, Druk-Zlecenie
Zgłaszanie usług telefoniczne 42-718-60-50, mejlowo sekretariat@zgkparzeczew.pl , poprzez e-Biuro – zakładka „ZAPYTANIE”, lub kontakt osobisty.

OPŁATY ZA USŁUGI WODNO-KANLIZACYJNE

  1. Wydanie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wod-kan lub rozbudowy sieci wod-kan. – BEZPŁATNIE.
  2. Uzgodnienie projektu budowlanego ( planu sytuacyjnego ) przyłącza wod-kan wraz z jego sprawdzeniem. – BEZPŁATNIE.
  3. Nadzór nad wykonaniem i odbiór przyłącza wod-kan od „obcego” wykonawcy wraz z jego sprawdzeniem. – BEZPŁATNIE.
  4. Uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy sieci wod-kan. wraz z jego sprawdzeniem, od „obcego” wykonawcy. – 200,00 zł netto; 246,00 zł brutto.
  5. Nadzór nad wykonaniem włączenia rozbudowywanej sieci wod-kan, z przygotowaniem sieci do włączenia, od „obcego” wykonawcy. – 500,00 zł netto; 615,00 zł brutto.
  6. Plombowanie wodomierza (uszkodzona plomba z winy odbiorcy lub na życzenie odbiorcy). –   90,00 zł netto; 110,70 zł brutto.
  7. Demontaż i ponowny montaż wodomierza na życzenie odbiorcy wraz z jego ponownym plombowaniem. – 150,00 zł netto; 184,50 zł brutto.
  8. Zamknięcie i ponowne otwarcie zasuwy odcinającej na przyłączu wodociągowym, na życzenie odbiorcy. – 150,00 zł netto; 184,50 zł brutto.
  9. Zamknięcie i ponowne otwarcie zasuwy sekcyjnej na sieci wodociągowej lub hydrantu przeciwpożarowego. – 150,00 zł netto; 184,50 zł brutto.
  10. Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza wraz z jego ponownym plombowaniem – wodomierz tradycyjny o średnicy do 1 cala. – 200,00 zł netto; 246,00 zł brutto.
  11. Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza wraz z jego ponownym plombowaniem – wodomierz radiowy o średnicy do 1 cala (wodomierz). – 220,00 zł netto; 270,60 zł brutto.
  12. Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza wraz z jego ponownym plombowaniem – wodomierz radiowy o średnicy do 1 cala (wodomierz + nakładka radiowa). – 300,00 zł netto; 369,00 zł brutto.
  13. Badanie wydajności hydrantu wraz z wydaniem protokołu – 150,00 zł netto; 184,50 zł brutto.

Zarządzenie – Cennik – UsługiWK – 2024

Sprawę prowadzi Pan Jan Bukowski.
W przypadkach szczególnych koszt usługi wg. kalkulacji indywidualnej.
Wymagane złożenie zlecenia. Druk do pobrania w zakładce do pobrania, Druk-Zlecenie
Zgłaszanie usług telefoniczne 42-718-60-50, 607-824-754, mejlowo wodociagi@zgkparzeczew.pl , poprzez e-Biuro – zakładka „ZAPYTANIE”, lub kontakt osobisty.

BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD-KAN
Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn części, dlatego szybko i sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w oparciu o projekt techniczny inwestora. Wszystko wykonamy profesjonalnie i szybko. W tym przypadku wymagana jest jednak wizyta osobista w celu wyceny kosztów budowy przyłącza.

Sprawę prowadzi Pan Jan Bukowski – 607-824-754, wodociagi@zgkparzeczew.pl

ZRĘBKOWANIE MATERIAŁU Z WYCINEK

Zakład dysponuje rębakiem przewoźnym, przystosowanym do rozdrabniania materiału drzewnego. Dysponujemy dwoma ciągnikami oraz dwoma przyczepami przystosowanymi do transportu zrębek. Ponadto posiadamy doświadczonych operatorów tego sprzętu. W tym zakresie proponujemy usługę polegającą na rozdrobnieniu, odbiorze i uporządkowaniu terenu po wycinkach. Usługa podlega wycenie indywidualnej.

Sprawę prowadzi Pan Kamil Łuczak – 796-160-174.

Wymagane złożenie zlecenia. Druk do pobrania w zakładce do pobrania, Druk-Zlecenie
Zgłaszanie usług telefoniczne 42-718-60-50, mejlowo sekretariat@zgkparzeczew.pl , poprzez e-Biuro – zakładka „ZAPYTANIE”, lub kontakt osobisty.

UWAGA DLA ODBIORCÓW
Szanowni Państwo. Jeśli macie potrzebę wykonania usługi wpisującej się w katalog spraw komunalnych, a nie ujętej w powyższym wykazie, zapraszamy do kontaktu. Na pewno pomożemy rozwiązać Państwa problem.
Serdecznie zapraszamy.