Zapewnienie Dostępności…

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niniejszym informujemy, iż koordynację spraw związanych z tą problematyką w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie prowadzi Dyrektor Zakładu, mgr inż. Robert Małolepszy. Telefon: 884-333-718, Adres mejlowy: dyrektor@zgkparzeczew.pl,

Informacja dla osób z niepełnosprawnością:

Informacja dla niesłyszących:
Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem wg. danych teleadresowych wskazanych na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046).

Informacje o dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością:
Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową jest realizowana poprzez dojście pracownika do klienta. Osoba niepełnosprawna, po przybyciu na teren zakładu jest proszona o kontakt telefoniczny pod numerem 884-333-718. Osoby z niepełnosprawnością są uprawnione do wjazdu samochodem na dziedziniec wewnętrzny i parkowania bezpośrednio przed wejściem głównym do biura.

Deklaracja dostępności cyfrowej:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Strona internetowa www.zgkparzeczew.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Publikacja strony www.zgkparzeczew.pl – czerwiec 2015 rok. Strona jest aktualizowana na bieżąco.

1-Ustawa-O-Dostępności

2-Plan działania na rzecz poprawy dostępności-ZGKParzęczew

3-Podmioty Wspierające

4-Analiza Dostępności-ZGK-2020

5-Deklaracja Dostępności-ZGK-2020

6-Dostęp Alternatywny-ZGK-2020

7-Sprawozdanie GUS-3-2021