Kontakt

Dane teleadresowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie
95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5
tel. st. 42-718-60-50
tel. kom. – 884-880-041
fax. 42-718-60-40
e-mail – sekretariat@zgkparzeczew.pl
Główna strona internetowa – www.zgkparzeczew.pl
Biuletyn informacji Publicznej – www.bip.zgkparzeczew.pl

Jak do nas dojechać:
Lokalizacja-ZGK
Elektroniczna skrzynka podawcza ZGK:
Pisma do Zakładu można składać za pomocą ePUAP

E-Biuro ZGK:
Kontakt z Zakładem można realizować za pomocą narzędzi eBiuro. Dostęp do usług z zakładki w menu głównym.

Kontakt bezpośredni z pracownikami:

Wybierz interesujący Cię dział, aby wyświetlić dane kontaktowe:

Dyrektor

Robert Małolepszy
dyrektor@zgkparzeczew.pl
tel. 884-333-718

Główna Księgowa

Katarzyna Marć
ksiegowosc@zgkparzeczew.pl
tel: 883-245-645

Finanse

Aneta Felczak
finanse@zgkparzeczew.pl
tel: 42-718-60-50
kom: 884-880-041

Sekretariat

Krystyna Riliszkis
sekretariat@zgkparzeczew.pl
tel. 42-718-60-50
kom: 884-880-041

Rozliczenia

Katarzyna Witczak
rozliczenia@zgkparzeczew.pl
tel. 42-718-60-50
kom: 884-880-041

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Kawecki
Inspektor.odo@zgkparzeczew.pl
tel: 503-140-413

Inkasent

Zbigniew Rogowski
inkasent@zgkparzeczew.pl
tel. 884-333-759

Wodociągi

Jan Bukowski
wodociagi@zgkparzeczew.pl
tel. 607-824-754

Oczyszczalnia

Zbigniew Gieraga
oczyszczalnia@zgkparzeczew.pl
tel. 530-619-347

Kotłownia

Zdzisław Rogowski
kotlownia@zgkparzeczew.pl
tel. 606-147-413

Zieleń

Kamil Łuczak
zielen@zgkparzeczew.pl
tel. 796-160-174

Informacja dla osób z niepełnosprawnością:
Informacja dla niesłyszących:
Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą danych teleadresowych wskazanych powyżej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046).

Informacje o dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością:
Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową jest realizowana poprzez dojście pracownika do klienta. Osoba niepełnosprawna, po przybyciu na teren zakładu jest proszona o kontakt telefoniczny pod numerem 884-333-718. Osoby z niepełnosprawnością są uprawnione do wjazdu samochodem na dziedziniec wewnętrzny i parkowania bezpośrednio przed wejściem głównym do biura.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Kontakt do Rzecznika.

Deklaracja dostępności cyfrowej:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Strona internetowa www.zgkparzeczew.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Publikacja strony www.zgkparzeczew.pl – czerwiec 2015 rok.
Strona jest aktualizowana na bieżąco.
W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z naszym zakładem za pomocą danych teleadresowych wskazanych powyżej.