Obiekty będące w administrowaniu Zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie administruje i zarządza następującymi obiektami:

 • Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki, Chrząstów Wielki nr 29.
 • Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, Ignacew Folwarczny nr 13A.
 • Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła, Orła nr 33.
 • Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, Parzęczew, ul Ozorkowska 5.
 • Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie, Chociszew nr 45-46.
 • Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 16.
 • Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Ozorkowska 14
 • Przepompownia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 13.
 • Kotłownia Komunalna w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 7.
 • Kotłownia w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 1B. ( Budynek Gimnazjum )
 • Budynek ZGK w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 5

 

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła

OS Parzęczew, ul. Południowa

Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul Ozorkowska 14

OS Parzęczew, ul. Kątna

Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul Kątna 16

Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Chrząstów Wielki

Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Chrząstów Wielki

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie

Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny

Kotłownia Komunalna w Parzeczewie

Kotłownia Komunalna w Parzęczewie

Pompownia Ścieków, Parzęczew, ul Kątna 13

Pompownia Ścieków, Parzęczew, ul Kątna 13