Aktualności

Funkcjonowanie Zakładu – COVID…

Funkcjonowanie Zakładu – COVID…

Wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Zakładu w aspekcie obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej: Biuro zakładu jest otwarte dla bezpośredniej obsługi interesantów, przy zachowaniu warunków ostrożności. Wejście interesantów do biura zakładu wyznaczono od strony zachodniej budynku. Interesanci są proszeni do wchodzenia do biura pojedynczo. Wstęp na teren zakładu i do […]

Czytaj więcej...

Przebudowa placu T. Kościuszki…..

Przebudowa placu T. Kościuszki…..

Gmina Parzęczew przystąpiła do robót związanych z modernizacją nawierzchni placu Tadeusza Kościuszki w Parzęczewie. Roboty planowane są do rozpoczęcia w II kwartale 2022 roku. W ramach przewidzianych prac zostanie wykonana miedzy innymi nowa nawierzchnia. Dlatego też zachęcamy wszystkich naszych odbiorców z tego rejonu, do uwzględnienia tych zamierzeń […]

Czytaj więcej...

Harmonogram badania jakości wody…

Harmonogram badania jakości wody…

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy […]

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Planowana ilość zakupu w 2022 roku: ( materiału opałowego klasy I – zrębka drzewa luzem – ok. 400 mp. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 25%, materiał […]

Czytaj więcej...

Życzenia…

Życzenia…

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym, nowym 2022 roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę dla wszystkich naszych klientów, składa Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.

Czytaj więcej...

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Informujemy, iż: W dniu 24 grudnia 2021 roku ( Wigilia ) Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie będzie zamknięty. Odbiór dnia wolnego za dzień 25.12.2021 roku   W dniach 27 – 30 grudnia 2021 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje w normalnych godzinach otwarcia jak w każdy […]

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi […]

Czytaj więcej...

Dla odbiorców SUW Orła…

Dla odbiorców SUW Orła…

Odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Orła, niniejszym informujemy, iż badania laboratoryjne wody uzdatnionej pobranej do badań w dniu 25 listopada br., około godz. 9-tej ( trzy punkty poboru ), potwierdziły, że woda spełnia wszystkie wymagania i jest pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń bakteryjnych. Woda nadaje się […]

Czytaj więcej...

Dla odbiorców SUW Orła…

Dla odbiorców SUW Orła…

Odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Orła, prosimy o zapoznanie się z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, dotyczącego warunkowego dopuszczenia wody do spożycia. Woda zdatna do picia po przegotowaniu. Jednocześnie informujemy, iż ZGK w Parzęczewie, podjął działania naprawcze w celu przywrócenia jakości wody. […]

Czytaj więcej...

Zapewnienie dostępności…

Zapewnienie dostępności…

W ramach realizacji „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobami ze szczególnymi potrzebami, przyjętego dla ZGK w Parzęczewie”, w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, zostały wykonane działania związane z naprawą schodów ewakuacyjnych wraz z dojściem do biura oraz wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Działanie wykonywane było […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 2612345...1020...Ostatnia »