Aktualności

Wymiana wodomierzy Harmonogram

Wymiana wodomierzy Harmonogram

W bieżącym roku została zaplanowana wymiana wodomierzy u wszystkich odbiorców na terenie działania ZGK w Parzęczewie. Istniejące wodomierze zostaną zastąpione wodomierzami z radiową transmisją danych do przeprowadzenia odczytów zdalnych. Wymianą objęte zostaną też istniejące wodomierze radiowe. Rozpoczęcie wymiany nastąpi od 19 lutego 2024 roku, i będzie realizowane […]

Czytaj więcej...

Legalizacja podwodomierzy…

Legalizacja podwodomierzy…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Całość prac instalacyjnych, łącznie […]

Czytaj więcej...

Drodzy Mieszkańcy, Odbiory wody z ZGK Parzęczew.

Drodzy Mieszkańcy, Odbiory wody z ZGK Parzęczew.

W związku z pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, niniejszym informuje, iż w najbliższym okresie, mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody dla odbiorców zaopatrywanych z tej stacji. Dlatego też, zwracam się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z […]

Czytaj więcej...

Praca ZGK 31.05.2024…

Praca ZGK 31.05.2024…

W dniu 31 maja br. ( piątek ), Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje w normalnych godzinach urzędowania, tj. od 700 do 1500.

Czytaj więcej...

Zatrudnimy pracownika…

Zatrudnimy pracownika…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie ( 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5, www.zgkparzeczew.pl ), zatrudni pracownika na stanowisko Robotnik Gospodarczy. Do głównego zakresu obowiązków na tym stanowisku należeć będzie praca związana z utrzymaniem zieleni gminnej. Minimalne wymagania podstawowe stawiane kandydatom: Profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań, Rzetelność, sumienność, […]

Czytaj więcej...

Majówka 2024…

Majówka 2024…

W dniu 2 maja br. ( czwartek ), Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje w normalnych godzinach urzędowania, tj. od 700 do 1500.

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne..

Życzenia świąteczne..

W imieniu własnym oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wszystkim naszym Klientom życzymy ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym. Dyrektor, Robert Małolepszy.

Czytaj więcej...

Informacja o działalności Zakładu..

Informacja o działalności Zakładu..

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew Informacja zostanie przedstawiona na sesji RG w dniu 28.03.2024 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z […]

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram planowanych czynności w 2024 roku, przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. Harmonogram KS-2024

Czytaj więcej...

Umowy na wywóz nieczystości płynnych…

Umowy na wywóz nieczystości płynnych…

Na dzień dzisiejszy Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, posiada podpisanych ok. 360 umów na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych od odbiorców z terenu naszej Gminy. Tym samym wyczerpane zostały możliwości techniczne ( przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w Parzęczewie ), na większy odbiór ścieków. Dlatego też od […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 3212345...102030...Ostatnia »