Aktualności

Remont oczyszczalni…

Remont oczyszczalni…

W ramach bieżącej działalności Zakładu, został wykonany remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Parzęczew-Piaskowice. W ramach tego działania zrealizowano: Naprawę i konserwację pokrywy reaktora poprzez wycięcie skorodowanych elementów obudowy, wspawanie nowych, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne, Konserwację systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych. Całkowity koszt remontu zamknął się kwotą 3.500,00 zł […]

Czytaj więcej...

Modernizacja SUW Ignacew Folwarczny…

Modernizacja SUW Ignacew Folwarczny…

  Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, została wybudowana ponad 20 lat temu. Ciągła rozbudowa sieci wodociągowej oraz zmieniająca się technologia uzdatniania wody, spowodowała konieczność zaplanowania modernizacji istniejącej stacji. W bieżącym roku, został opracowany projekt budowlany modernizacji obiektu. Autorem opracowania jest firma „SADEKO” z Poddębic. […]

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek…

Dostawa zrębek…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Planowana ilość, pozostała do zakupu w 2018 roku, materiału opałowego klasy II – zrębka drzewa luzem – ok. 1.200 mp. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 40%, […]

Czytaj więcej...

Podróże…

Podróże…

Podobnie jak w roku ubiegłym, czapeczka z logo naszego zakładu miała okazję podróżować po świecie. Zdjęcia zostały wykonane przez właściciela firmy z którą mamy przyjemność współpracować. Za przekazane zdjęcia i pamięć o naszym zakładzie, bardzo dziękujemy.

Czytaj więcej...

Wodociąg w Gołaszynach…

Wodociąg w Gołaszynach…

W ramach planowanej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie naszej gminy, została zakończona budowa odcinka wodociągu w miejscowości Gołaszyny. W ramach zadania został wykonany odcinek z rur PCW Dn 110, o długości 148,0 m. Wartość wykonanych robót to kwota 12.000,00 zł. brutto. Z zaplanowanych na 2018 rok robót, […]

Czytaj więcej...

Sprzedaż – Zbiorniki na olej….

Sprzedaż – Zbiorniki na olej….

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, informuje iż posiada do zbycia zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego tj: Zbiornik na olej opałowy o pojemności 2000 litrów – 4 sztuki. Zbiorniki można oglądać w siedzibie ZGK w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5, w dni robocze ( poniedziałek – piątek […]

Czytaj więcej...

Remont elewacji….

Remont elewacji….

W czerwcu, bieżącego roku, został zakończony remont elewacji budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Parzęczewie przy ulicy Kątnej. W ramach robót została wykonana naprawa elewacji wraz z jej malowaniem, wymieniono drzwi wejściowe do budynku oraz wykonano nową opaskę wokół budynku. Większość robót została wykonana przez pracowników naszego zakładu. […]

Czytaj więcej...

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki….

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki….

Niniejszym informujemy, iż dniem 16 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Taryfy będą obowiązywały przez okres 36 miesięcy. Skan decyzji zatwierdzającej taryfy, przedstawiamy w załączniku. Taryfy-ZGK-6-2018

Czytaj więcej...

Przegląd obiektów ZGK…

Przegląd obiektów ZGK…

W miesiącu maju został wykonany coroczny przegląd obiektów będących w naszym zarządzie. Konieczność realizacji przeglądów wynika z przepisów prawa budowlanego i musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Z czynności tej zostały sporządzone odpowiednie protokoły oraz zostały zaktualizowane książki obiektów budowlanych. Przegląd wykonano dla następujących […]

Czytaj więcej...

Ochrona danych osobowych…

Ochrona danych osobowych…

Z dniem 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Rozporządzenie obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Obowiązek ten dotyczy […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 1412345...10...Ostatnia »