Aktualności

Funkcjonowanie Zakładu – Grudzień 2020

Funkcjonowanie Zakładu – Grudzień 2020

Dla wszystkich naszych klientów i odbiorców przedstawiamy aktualne zasady funkcjonowania Zakładu w aspekcie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej: Biuro zakładu jest otwarte dla bezpośredniej obsługi interesantów, przy zachowaniu szczególnych warunków ostrożności. Dla wspólnego bezpieczeństwa, osobistą wizytę w biurze zakładu, proszę ograniczyć jedynie do sytuacji naprawdę niezbędnych. Praktycznie wszystkie sprawy możemy […]

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi […]

Czytaj więcej...

Agregaty Prądotwórcze …

Agregaty Prądotwórcze …

W miesiącu listopadzie br., Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakończył inwestycję związaną z dostawą i montażem agregatów prądotwórczych dla SUW Ignacew Folwarczny oraz SUW Orła. Wykonawcą prac była firma FINCO-ENERGIA z Pruszkowa. Zamontowane agregaty prądotwórcze umożliwią nam podawanie wody dla odbiorców, podczas zaników i braku prądu. W […]

Czytaj więcej...

Plan działania na rzecz…

Plan działania na rzecz…

Niniejszym informujemy, iż z dniem 12 listopada 2020 roku, został przyjęty do realizacji i wdrożenia w zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na lata 2020-2021. W załączeniu przedstawiamy tekst planu. Plan działania na rzecz poprawy dostępności-ZGKParzęczew   […]

Czytaj więcej...

Odczyty wodomierzy – odbiorcy prawni…

Odczyty wodomierzy – odbiorcy prawni…

Niniejszym informujemy iż odczyty wodomierzy dla odbiorców prawnych, wskazujących zużycie wody za miesiąc październik oraz listopad bieżącego roku, nie będą wykonywane. Wskazania przyjęte do wystawienia faktur za ten okres, zostaną określone na podstawie zużyć średnich za poprzednie okresy rozliczeniowe. Powyższe spowodowane jest sprawami organizacyjnymi w naszym zakładzie. […]

Czytaj więcej...

Plan rozwoju sieci wod-kan…

Plan rozwoju sieci wod-kan…

Uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie Nr XXVI/226/2020 z dnia 29 października 2020 roku, został uchwalony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025 na obszarze działania ZGK w Parzęczewie. Zgodnie z Ustawą o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan […]

Czytaj więcej...

Zakup sprzętu …

Zakup sprzętu …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakupił młot pneumatyczny typu SKA12DZ wraz z osprzętem. Urządzenie to będzie współpracowało z Kompresorem Mannesmann Demag AG, będącym na wyposażeniu zakładu. Sprzęt zostanie wykorzystany do utrzymania sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Koszt zakupu, to kwota 4.800,00 zł netto.

Czytaj więcej...

Montaż Agregatów Prądotwórczych …

Montaż Agregatów Prądotwórczych …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zamierza zrealizować inwestycję związaną z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla SUW Ignacew Folwarczny oraz SUW Orła. Zamontowane agregaty prądotwórcze umożliwią nam podawanie wody dla odbiorców, podczas zaników i braku prądu. Planowany termin wykonania całości robot został określony na 20 listopada 2020 […]

Czytaj więcej...

Zmiana przepisów Prawa Budowlanego …

Zmiana przepisów Prawa Budowlanego …

  Z dniem 19 września 2020 roku, weszła w życie zmiana przepisów Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W konsekwencji tych zmian, uległa zmiana zasad wykonania przyłączy wod-kan, dla naszych nowych odbiorców. W załączeniu przedstawiamy aktualna procedurę postępowania, która […]

Czytaj więcej...

System Powiadamiania SMS…

System Powiadamiania SMS…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż w miesiącu lipcu br. będzie wdrażany System Powiadamiania SMS. Jest to nowy, bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany dla odbiorców usług naszego zakładu. Decyzję o wdrożeniu tego systemu na obszarze działania zakładu podjęliśmy w celu usprawnienia przekazu informacji technicznych oraz rozliczeniowych. […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 2312345...1020...Ostatnia »