Aktualności

E-faktura…..

E-faktura…..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie obsługuje szereg odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. W celu usprawnienia obsługi, możliwym jest skorzystanie z elektronicznej formy dostarczania faktur za świadczone usługi. E-faktura w ciągu kilku sekund dociera do odbiorcy, co w znacznym stopniu usprawnia komunikację między […]

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Planowana ilość zakupu w 2020 roku, materiału opałowego klasy II – zrębka drzewa luzem – ok. 3.600,0 mp. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 40%, preferowany materiał […]

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram planowanych czynności w 2020 roku, przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. Harmonogram Konserwacji KS – 2020

Czytaj więcej...

Życzenia…

Życzenia…

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Czytaj więcej...

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Informujemy, iż: W dniu 24 grudnia 2019 roku ( Wigilia ) Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje do godziny 1300. Kasa Zakładu czynna będzie do godziny 1200.   W dniach 27 grudnia 2019 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje w normalnych godzinach otwarcia jak w każdy dzień […]

Czytaj więcej...

Budowa przyłączy wod-kan…

Budowa przyłączy wod-kan…

Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, iż w bieżącym roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał 58 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prace wykonywane były w głównej mierze na zlecenie odbiorców prywatnych z obszaru działania Zakładu. Kilka przyłączy wodociągowych wykonaliśmy na zlecenie Gminy Parzęczew. Z przyczyn oczywistych w roku […]

Czytaj więcej...

Harmonogram badania jakości wody…

Harmonogram badania jakości wody…

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy […]

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi […]

Czytaj więcej...

Remont – SUW Chrząstów…..

Remont – SUW Chrząstów…..

W ramach robót remontowych, zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym została wykonana opaska wokół budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Chrząstów Wielki. Wszystkie prace zostały wykonane ze środków własnych przez pracowników naszego Zakładu.    

Czytaj więcej...

Dla dostawców – Model podzielonej płatności…..

Dla dostawców – Model podzielonej płatności…..

Począwszy od 1 listopada 2019 roku, wszystkie należności za usługi, dostawy i zamówienia wykonane na rzecz naszego Zakładu, będą realizowane z zastosowaniem modelu podzielonej płatności w obrocie VAT. Powyższą regułę, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie stosował będzie wobec wszystkich Kontrahentów, będących podatnikami VAT.  

Czytaj więcej...
Strona 1 z 2012345...1020...Ostatnia »