Kontrola Zarządcza

W celu tworzenia analizy, oceny i doskonalenia systemu kontroli zarządczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zebrano oraz skonsolidowano dokumenty i zarządzenia w tym zakresie. Kontrola zarządcza jest to system wdrożonych czynności i procedur oraz nastawienie kierownictwa, kadry zarządzającej i pracowników na realizacje zadań i osiąganie celów. Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest „Podnoszenie jakości świadczonych usług dla odbiorców oraz dbałość o ich maksymalne zadowolenie z obsługi”. Poniżej przedstawiamy stosowne dokumenty w tym zakresie.

1-Określecie Celów ZGK na 2024 rok

2-Misja ZGK w Parzęczewie

3-Wdrożenie KZ w ZGK Parzęczew

4-Realizacja KZ w ZGK Parzęczew

5-Zarządzanie Ryzykiem w ZGK Parzęczew

6-Kodeks Etyki w ZGK Parzęczew

7-Harmonogram-KZ w ZGK Parzęczew