Archiwum 17 listopada 2015

FAKTURY ZA WODĘ I ŚCIEKI

FAKTURY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Mając na uwadze przybliżenie informacji jakie zamieszczane są na fakturach za usługi komunalne, które Państwo otrzymujecie, postanowiliśmy przedstawić krótki przewodnik. Bliższe informacje w tym zakresie w zakładce dla odbiorców pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/jak-czytac-nasza-fakture/ . Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem. Jednocześnie przypominamy Państwu o terminowym regulowaniu faktur. […]

Czytaj więcej...

JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie będzie informował Państwa o jakości wody w sieci wodociągowej, poprzez zamieszczenie wyników badań kontrolnych na naszych stronach internetowych. Bliższe informacje w tym zakresie w zakładce dla odbiorców pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/jakosc-wody/. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.

Czytaj więcej...