Jakość wody

Jakość wody produkowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417). Woda uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu oraz badania własne zlecane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym odpowiednie akredytacje. W ramach badań, prowadzony jest na każdej sieci wodociągowej:

  • Monitoring kontrolny badania wody uzdatnionej – Zakres: Fizykochemia ( barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, mangan, żelazo, jon amonowy, chlor ); Mikrobiologia ( grupa coli, Escherichia coli ).
  • Monitoring przeglądowy badania wody uzdatnionej – Zakres: Fizykochemia ( barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, mangan, żelazo, jon amonowy, azotany, azotyny, chlor wolny, mangan THM, żelazo, chlorki siarczany, sód, utlenialność z KMnO4, antymon, arsen, benzen, benzoapiren, bor, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, glin, nikiel, ołów, pestycydy, E trichloroetanu i tetrachloroetanu, E wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ); Mikrobiologia ( grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, Chostridium perfingens, ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 22+2*C po 72 h ).
  • Monitoring kontrolny badania wody surowej – Zakres: Fizykochemia ( mętność, barwa, zapach, odczyn, twardość ogólna, zasadowość, żelazo ogólne, mangan, chlorki, azotyny, azotany, sucha pozostałość, wapń, magnez ).

Poniżej zamieszczamy aktualne wyniki badań wody uzdatnionej dla poszczególnych wodociągów zaopatrywanych w wodę z przypisanych im właściwych Stacji Uzdatniania Wody.

TWARDOŚĆ WODY – ZGK – 2021

Harmonogram Ogólny – 2023

Harmonogram Szczegółowy – 2023

Wodociąg zaopatrywany z SUW w miejscowości Chrząstów.

Ocena Jakości Wody – Marzec 2024 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2023 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Czerwiec 2023 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Marzec 2023 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Listopad 2022 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2022 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Marzec 2022 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Listopad 2021 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Lipiec 2021 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Maj 2021 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Marzec 2021 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Styczeń 2021 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2020 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Lipiec 2020 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Marzec 2020 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Grudzień 2019 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Październik 2019 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Sierpień 2019 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Maj 2019 – Chrząstów Wielki

Ocena Jakości Wody – Marzec 2019 – Chrząstów

Badania wody Luty 2019

Ocena Jakości Wody – Grudzień 2018 – Chrząstów

Ocena Jakości Wody – Październik 2018 – Chrząstów

Ocena Jakości Wody – Sierpień 2018 – Chrząstów

Ocena jakości wody – Luty 2018 – Chrząstów

Badania wody luty -2018-C

Badania wrzesień 2017 – SUW Chrząstów 1698.2017-W-3

Ocena jakości wody – Chrząstów Wielki – sierpień 2017

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Chrząstów wrzesień 2016

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Chrząstów lipiec 2016

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Badania wody Chrząstów – Maj 2016

Badania wody Chrząstów – Luty 2016

Badania-Wodociąg-Chrząstow-2015

Decyzja PPIS-Z-HK-4550.116.15 Chrząstów Wielki

Wodociąg zaopatrywany z SUW w miejscowości Ignacew Folwarczny.

Ocena Jakości Wody – Marzec 2024 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2023 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Czerwiec 2023 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Marzec 2023 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Listopad 2022 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2022 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Marzec 2022 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Listopad 2021 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Lipiec 2021 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Maj 2021 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Marzec 2021 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Styczeń 2021 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Listopad 2020 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2020 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Lipiec 2020 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Marzec 2020 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Grudzień 2019 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Listopad 2019 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Sierpień 2019 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Kwiecień 2019 – Ignacew Folwarczny

Ocena Jakości Wody – Marzec 2019 – Ignacew Folwarczny

Badania wody Luty 2019

Ocena jakości wody – Grudzień 2018 – Ignacew

Ocena jakości wody – Październik 2018 – Ignacew

Ocena jakości wody – Sierpień 2018 – Ignacew

Ocena jakości wody – Luty 2018 – Ignacew

Badania wody luty -2018-I

Badania wrzesień 2017 – UW Ign. Folw. 1698.2017-W-2

Ocena jakości wody – Ign. Folwarczny – sierpień 2017

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ignacew Folwarczny wrzesień 2016

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ignacew Folwarczny lipiec 2016

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wyniki badań Ignacew – Maj 2016

Badania wody Ignacew Folwarczny – Luty 2016

Badania-Wodociąg-Ignacew-2015

Decyzja PPIS-Z-HK-4550.117.15 Ignacew Folwarczny

Wodociąg zaopatrywany z SUW w miejscowości Orła.

Ocena Jakości Wody – Marzec 2024 – Orła

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2023 – Orła

Ocena Jakości Wody – Czerwiec 2023 – Orła

Ocena Jakości Wody – Marzec 2023 – Orła

Ocena Jakości Wody – Listopad 2022 – Orła

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2022 – Orła

Ocena Jakości Wody – Marzec 2022 – Orła

Ocena Jakości Wody – Listopad 2021 – Orła

Ocena Jakości Wody – Lipiec 2021 – Orła

Ocena Jakości Wody – Maj 2021 – Orła

Ocena Jakości Wody – Marzec 2021 – Orła

Ocena Jakości Wody – Styczeń 2021 – Orła

Ocena Jakości Wody – Listopad 2020 – Orła

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2020 – Orła

Ocena Jakości Wody – Lipiec 2020 – Orła

Ocena Jakości Wody – Marzec 2020 – Orła

Ocena Jakości Wody – Grudzień 2019 – Orła

Ocena Jakości Wody – Październik 2019 – Orła

Ocena Jakości Wody – Sierpień 2019 – Orła

Ocena Jakości Wody – Maj 2019 – Orła

Ocena Jakości Wody – Marzec 2019 – Orła

Badania wody Luty 2019

Ocena Jakości Wody – Sierpień 2018 – Orła

Ocena jakości wody – Luty 2018 – Orła

Badania wody luty -2018-O

Badania wrzesień 2017- SUW Orła 1698.2017-W-4

Ocena jakości wody – Orła – sierpień 2017

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Orła lipiec 2016

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Badania wody Orła – Maj 2016

Badania wody Orła – Luty 2016

Badania-Wodociąg – Orła-2015

Decyzja PPIS-Z-HK-4550.119.15 Orła

Wodociąg zaopatrywany z SUW w miejscowości Parzęczew.

Ocena Jakości Wody – Marzec 2024 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Marzec 2023 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Listopad 2022 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2022 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Marzec 2022 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Listopad 2021 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Lipiec 2021 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Maj 2021 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Marzec 2021 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Styczeń 2021 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Listopad 2020 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Wrzesień 2020 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Lipiec 2020 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Marzec 2020 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody –Grudzień 2019 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Październik 2019 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Sierpień 2019 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Kwiecień 2019 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Marzec 2019 – Parzęczew

Badania wody Luty 2019

Ocena Jakości Wody – Październik 2018 – Parzęczew

Ocena Jakości Wody – Sierpień 2018 – Parzęczew

Ocena jakości wody – Luty 2018 – Parzęczew

Badania wody luty -2018-P

Badania wrzesień 2017 – SUW Parzęczew 1698.2017-W-1

Ocena jakości wody – Parzęczew – sierpień 2017

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Parzęczew lipiec 2016

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wyniki badań Parzęczew – Maj 2016

Badania wody Parzęczew – Luty 2016

Badania-Wodociąg-Parzęczew-2015

Decyzja PPIS-Z-HK-4550.118.15 Parzęczew