Cena wody i ścieków

Zmiana ceny wody i ścieków

 

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KWT.70.123.2023 z dnia 13 lipca 2023 roku ( data publikacji BIP WP – 21.07.2023 rok ), począwszy od dnia 29.07.2023 roku cena wody i ścieków przedstawia się następująco:

 

WODA W OKRESIE OD 29.07.2023 DO 28.07.2024 ROKU ( Ceny brutto – VAT-8% )

Grupa Taryfowa – W1 – Opłata abonamentowa 4,54 zł/p/m-c., Woda -3,81 zł/m3.

 

WODA W OKRESIE OD 29.07.2024 DO 28.07.2025 ROKU ( Ceny brutto – VAT-8% )

Grupa Taryfowa – W1 – Opłata abonamentowa 4,59 zł/p/m-c., Woda -3,96 zł/m3.

 

WODA W OKRESIE OD 29.07.2025 DO 28.07.2026 ROKU ( Ceny brutto – VAT-8% )

Grupa Taryfowa – W1 – Opłata abonamentowa 4,65 zł/p/m-c., Woda -4,06 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 29.07.2023 DO 28.07.2024 ROKU ( Ceny brutto – VAT-8%  )

Grupa Taryfowa – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -10,77 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 29.07.2024 DO 28.07.2025 ROKU ( Ceny brutto – VAT-8%  )

Grupa Taryfowa – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -11,21 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 29.07.2025 DO 28.07.2026 ROKU ( Ceny brutto– VAT-8%  )

Grupa Taryfowa – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -11,47 zł/m3.