Cena wody i ścieków

 Cena wody i ścieków

 

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.070.1.61.5.2018 z dnia 21 maja 2018 roku, począwszy od dnia 16 czerwca 2018 roku cena wody i ścieków przedstawia się następująco:

 

WODA W OKRESIE OD 16.06.2018 DO 15.06.2019 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa 1 – A1W1 – Opłata abonamentowa 3,93 zł/p/m-c., Woda -3,03 zł/m3.

Grupa Taryfowa 2 – A2W2 – Opłata abonamentowa 3,99 zł/p/m-c., Woda -3,12 zł/m3.

Grupa Taryfowa 3 – A3W3 – Opłata abonamentowa 3,94 zł/p/m-c., Woda -3,77 zł/m3.

 

WODA W OKRESIE OD 16.06.2019 DO 15.06.2020 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa 1 – A1W1 – Opłata abonamentowa 3,99 zł/p/m-c., Woda -3,05 zł/m3.

Grupa Taryfowa 2 – A2W2 – Opłata abonamentowa 4,05 zł/p/m-c., Woda -3,13 zł/m3.

Grupa Taryfowa 3 – A3W3 – Opłata abonamentowa 3,95 zł/p/m-c., Woda -3,74 zł/m3.

 

WODA W OKRESIE OD 16.06.2020 DO 15.06.2021 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa 1 – A1W1 – Opłata abonamentowa 4,04 zł/p/m-c., Woda -3,06 zł/m3.

Grupa Taryfowa 2 – A2W2 – Opłata abonamentowa 4,10 zł/p/m-c., Woda -3,14 zł/m3.

Grupa Taryfowa 3 – A3W3 – Opłata abonamentowa 4,06 zł/p/m-c., Woda -3,80 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 16.06.2018 DO 15.06.2019 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa 4 – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -7,50 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 16.06.2019 DO 15.06.2020 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa 4 – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -7,53 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 16.06.2020 DO 15.06.2021 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa 4 – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -7,57 zł/m3.