Archiwum 2016

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak w ubiegłym roku, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest trudna, ani […]

Czytaj więcej...

Kotłownia komunalna

Kotłownia komunalna

W dniu 14 grudnia 2016 roku, nastąpiło uroczyste zakończenie robót związanych z budową kotłowni komunalnej w Parzęczewie. Obecnie kotłownia jest w fazie podtrzymania technologicznego. Użytkowanie obiektu nastąpi po uzyskaniu stosownej decyzji z organu nadzoru budowlanego w Zgierzu.                     […]

Czytaj więcej...

Badania wody i ścieków

Badania wody i ścieków

Jakość wody produkowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 […]

Czytaj więcej...

Życzenia ….

Życzenia ….

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa wszystkim Państwu Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.

Czytaj więcej...

Uchwała Rady Gminy w Parzęczewie

Uchwała Rady Gminy w Parzęczewie

W dniu 1 grudnia 2016 roku została podjęta uchwała w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, przedłużająca obecne stawki opłat do dnia 30 czerwca 2017 roku. Treść uchwały w załączeniu. Taryfa-2017    

Czytaj więcej...

Zmiana numeru NIP Zakładu

Zmiana numeru NIP Zakładu

Na mocy przepisów ustawy centralizacyjnej ZGK w Parzęczewie z dniem 1 stycznia 2017 r. podlega obowiązkowemu scaleniu podatkowemu w VAT z Gminą Parzęczew. Szczegóły i konsekwencje powyższego działania przedstawiamy w załączniku. Informacja-NIP-ZGK

Czytaj więcej...

Cena wody i ścieków w 2017 roku

Cena wody i ścieków w 2017 roku

   W dniu 20 października 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie złożył wniosek do Rady Gminy w Parzęczewie w zakresie ustalenia nowych opłat za wodę i ścieki jakie będą obowiązywały w 2017 roku. Podjęto decyzję o przedłużeniu opłat obecnie obowiązujących do 30 czerwca 2017 roku. Na […]

Czytaj więcej...

Nowa infrastruktura techniczna

Nowa infrastruktura techniczna

W 2016 roku  Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na zlecenie Gminy Parzęczew wykonał następujące odcinki sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej: Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Florentynów, gmina Parzęczew o długości ok. 315,0 m. Wartość robót brutto 26.600,00 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej […]

Czytaj więcej...

Nowy sprzęt dla naszego zakładu

Nowy sprzęt dla naszego zakładu

Mając na uwagę podnoszenie jakości oraz skuteczności usług z zakresu wodociągów i kanalizacji świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w ostatnim okresie został zakupiony nowy sprzęt specjalistyczny. Do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy jak również instalacji wewnętrznej, kupiono mechaniczną przepycharkę typu COBRA wraz z osprzętem ( […]

Czytaj więcej...

Punkt poboru wody p-poż.

Punkt poboru wody p-poż.

W roku bieżącym nasz zakład wykonał ze środków własnych I etap zadania pod nazwą „Budowa punktu czerpania wody dla celów p-poż w Parzęczewie”. Wykonany zakres umożliwia funkcjonowanie punktu i zapewnienie ochrony p-poż., dla budowanej kotłowni komunalnej na zrębki. Punkt czerpania wody wykonano na bazie istniejącego zbiornika wodnego. […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 512345