Zmiana numeru NIP Zakładu

Akt31-Zdjęcie

Na mocy przepisów ustawy centralizacyjnej ZGK w Parzęczewie z dniem 1 stycznia 2017 r. podlega obowiązkowemu scaleniu podatkowemu w VAT z Gminą Parzęczew. Szczegóły i konsekwencje powyższego działania przedstawiamy w załączniku.

Informacja-NIP-ZGK