Uchwała Rady Gminy w Parzęczewie

Akt32-Zdjęcie

W dniu 1 grudnia 2016 roku została podjęta uchwała w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, przedłużająca obecne stawki opłat do dnia 30 czerwca 2017 roku. Treść uchwały w załączeniu.

Taryfa-2017