Badania wody i ścieków

Akt34-Zdjęcie

Jakość wody produkowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417). Woda uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu oraz badania własne zlecane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wyspecjalizowanym podmiotom. W załączeniu przedstawiamy zakres i terminy badań wody i ścieków, zlecane przez nasz Zakład. Terminy te uwzględniają badań wykonywanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu.

Harmonogram-Badania WiS-2017