Nowy sprzęt dla naszego zakładu

Akt28-Zdjęcie

Mając na uwagę podnoszenie jakości oraz skuteczności usług z zakresu wodociągów i kanalizacji świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w ostatnim okresie został zakupiony nowy sprzęt specjalistyczny. Do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy jak również instalacji wewnętrznej, kupiono mechaniczną przepycharkę typu COBRA wraz z osprzętem ( koszt brutto ok. 6.500,00 zł. ). W celu zapewnienia zasilania w miejscach realizacji robót przyłączeniowych oraz usuwania awarii, kupiono agregat prądotwórczy PRAMAC ( koszt brutto ok. 3.900,00 zł. ) oraz przecinarkę kątową ( koszt brutto ok 500,00 zł. ). Dla potrzeb sprawnego montażu instalacji z rur stalowych, kupiono gwintownicę elektryczną AMIGO wraz imadłem hydraulicznym ( koszt brutto ok. 4.200,00 zł. ). Zakupiony sprzęt pozwoli nam szybko i skutecznie wykonywać zaplanowane prace i remonty oraz usuwać powstałe w trakcie eksploatacji sieci awarie.

Przepycharka Agregat

Gwintownica