Nowa infrastruktura techniczna

Akt29-Zdjęcie

W 2016 roku  Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na zlecenie Gminy Parzęczew wykonał następujące odcinki sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej:

  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Florentynów, gmina Parzęczew o długości ok. 315,0 m. Wartość robót brutto 26.600,00 zł.
  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 110 PVC w miejscowości Tkaczewska Góra, gmina Parzęczew o długości ok. 292,0 m. Wartość robót brutto 23.370,00 zł.
  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Tkaczewska Góra, gmina Parzęczew o długości ok. 155,0 m. Wartość robót brutto 12.00,00 zł.
  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Bibianów, gmina Parzęczew o długości ok. 117,0 m. Wartość robót brutto 11.250,00 zł.
  • Montaż studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu wodociągowym do OSP w Śliwnikach, gmina Parzęczew. Wartość robót brutto 2.214,00 zł.
  • Przyłącze wodociągowe w miejscowości Trojany, działka nr 29/6 ( siedziba stowarzyszenia ), gmina Parzęczew. Wartość robót brutto 4.800,00 zł.
  • Sieć kanalizacji sanitarnej Dn 160 PCW – 70,5 mb. w ulicy Łęczyckiej w Parzęczewie w ramach zadania pn.” Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowościach Florentynów, Tkaczewska Góra, Bibianów, Parzęczew, Trojany w gminie Parzęczew”. Wartość robót brutto 11.500,00 zł.