Archiwum 4 kwietnia 2019

Zakup kompresora…

Zakup kompresora…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakupił kompresor przewoźny Mannesmann Demag AG. Sprzęt stanowił będzie element zestawu służącego do wykonywania przewiertów, podczas realizacji przyłączy wodociągowych pod drogami. Koszt zakupu to kwota 10.000,00 zł.  

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram realizowanych czynności przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. HarmonogramKonserwacjiKS

Czytaj więcej...