Archiwum marzec 2019

Informacja o działalności Zakładu…

Informacja o działalności Zakładu…

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew w dniu 18 marca br. oraz została przedstawiona na sesji Rady Gminy w dniu 28 marca […]

Czytaj więcej...

Przyłącze wody w miejscowości Orła…..

Na zlecenie Gminy Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał przyłącze wody w miejscowości Orła. Wartość robót to kwota 5.700,00 zł. Wykonane przyłącze stanowi pierwszy etap robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika. PW-Orła

Czytaj więcej...

Przyłącze wody w Piaskowicach…..

W celu usprawnienia funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Piaskowicach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał przyłącze wodociągowe do tego obiektu. Prace zostały wykonane przez pracowników zakładu w ramach bieżącej działalności. Przyłącze-OS-Piaskowwice  

Czytaj więcej...