Archiwum Maj 2019

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Począwszy od miesiąca maja 2019r. zamówienia publiczne realizowane przez ZGK w Parzęczewie upubliczniane będą na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zgkparzeczew.pl/zamowienia-publiczne

Czytaj więcej...

Pomiar wydajności hydrantów…

Pomiar wydajności hydrantów…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakupił urządzenie do przeprowadzania pomiarów ciśnienia i wydajności zewnętrznych i wewnętrznych hydrantów p-poż., Hydro-Flow HF-01 oraz Hydro-check HC-01. Urządzenie przeznaczone do badania hydrantów zewnętrznych Dn 80-150 oraz hydrantów wewnętrznych DN 25, DN 33 oraz DN 52 i ZH 52. Koszt zakupu to […]

Czytaj więcej...

Kontrola zakładu…

Kontrola zakładu…

W dniu 25 kwietnia bieżącego roku, Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Parzęczewie, przeprowadziła kontrole działalności Zakładu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. Protokół z kontroli oraz materiały przekazane komisji znajdują się w załącznikach. Informacja-ZGK-Komisja Rewizyjna 2019 Protokół-KomisjaRewizyjna-2019  

Czytaj więcej...