Zakup kompresora…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakupił kompresor przewoźny Mannesmann Demag AG. Sprzęt stanowił będzie element zestawu służącego do wykonywania przewiertów, podczas realizacji przyłączy wodociągowych pod drogami. Koszt zakupu to kwota 10.000,00 zł.

 

Kompresor Z-1 Z-2