Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Akt9-Zdjęcie

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram realizowanych czynności przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu.

HarmonogramKonserwacjiKS