Archiwum 2019

Życzenia…

Życzenia…

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Czytaj więcej...

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Informujemy, iż: W dniu 24 grudnia 2019 roku ( Wigilia ) Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje do godziny 1300. Kasa Zakładu czynna będzie do godziny 1200.   W dniach 27 grudnia 2019 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje w normalnych godzinach otwarcia jak w każdy dzień […]

Czytaj więcej...

Budowa przyłączy wod-kan…

Budowa przyłączy wod-kan…

Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, iż w bieżącym roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał 58 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prace wykonywane były w głównej mierze na zlecenie odbiorców prywatnych z obszaru działania Zakładu. Kilka przyłączy wodociągowych wykonaliśmy na zlecenie Gminy Parzęczew. Z przyczyn oczywistych w roku […]

Czytaj więcej...

Harmonogram badania jakości wody…

Harmonogram badania jakości wody…

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy […]

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi […]

Czytaj więcej...

Remont – SUW Chrząstów…..

Remont – SUW Chrząstów…..

W ramach robót remontowych, zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym została wykonana opaska wokół budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Chrząstów Wielki. Wszystkie prace zostały wykonane ze środków własnych przez pracowników naszego Zakładu.    

Czytaj więcej...

Dla dostawców – Model podzielonej płatności…..

Dla dostawców – Model podzielonej płatności…..

Począwszy od 1 listopada 2019 roku, wszystkie należności za usługi, dostawy i zamówienia wykonane na rzecz naszego Zakładu, będą realizowane z zastosowaniem modelu podzielonej płatności w obrocie VAT. Powyższą regułę, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie stosował będzie wobec wszystkich Kontrahentów, będących podatnikami VAT.  

Czytaj więcej...

Zakup sprzętu…..

Zakup sprzętu…..

W celu usprawnienia realizacji robót ziemnych, w październiku br. Została zakupiona zagęszczarka wibracyjna, stopowa BOMAG BT65. Wartość netto zakupu to kwota 7.700,00 zł. Urządzenie będzie służyło do zagęszczania wykopów po robotach instalacyjnych wykonywanych przez nasz zakład.  

Czytaj więcej...

Droga Orła-Duraj…..

Droga Orła-Duraj…..

Jeszcze w tym roku Gmina Parzęczew planuje wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Orła-Duraj. W drodze znajdują się liczne urządzenia wodociągowe służące do zaopatrzenia ludności w wodę. Przed pracami drogowymi, pracownicy ZGK w Parzęczewie wykonali sprawdzenie skuteczności działania zasuw odcinających. Powyższe działanie ma na […]

Czytaj więcej...

SUW Chrząstów Wielki…..

SUW Chrząstów Wielki…..

Na początku września br, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zrealizował inwestycję związaną z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla SUW Chrząstów Wielki. Wykonawcą prac jest firma FINCO-ENERGIA z Pruszkowa. Zamontowany agregat prądotwórczy umożliwi nam podawanie wody dla odbiorców z tej stacji, podczas zaników i braku prądu. W […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 512345