Archiwum sierpień 2016

Budowa przyłączy wodociągowych

Budowa przyłączy wodociągowych

Sukcesywna rozbudowa sieci wodociągowej, realizowana przez Gminę Parzęczew, stwarza możliwości techniczne do przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, oferuje swoje usługi w zakresie wykonania indywidualnego przyłącza wodociągowego. Posiadamy odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn części, dlatego też szybko i sprawnie wykonamy […]

Czytaj więcej...

Budowa punktu czerpania wody p-poż w Parzęczewie

Budowa punktu czerpania wody p-poż w Parzęczewie

W rejonie zbiornika wodnego w Parzęczewie, trwają prace związane z budową punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Obecnie wykonywane są prace związane z realizacją pierwszego etapu całego przedsięwzięcia, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W ramach inwestycji zostanie wykonany punkt czerpania wody o wydajności 50,0 […]

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej w Tkaczewskiej Górze

Rozbudowa sieci wodociągowej w Tkaczewskiej Górze

W miesiącu sierpniu bieżącego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na zlecenie Gminy Parzęczew, wykonał roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Tkaczewska Góra, gmina Parzęczew. Jest to kolejny etap budowy sieci wodociągowej w tej miejscowości. W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej Dn 110 PCW […]

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Informujemy naszych odbiorców, iż w okresie od 23 do 27 sierpnia bieżącego roku nastąpi przerwa w dostawie ciepła przeznaczonego do produkcji ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to mieszkańców budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Południowej w Parzęczewie. Przerwa spowodowana jest prowadzonymi pracami remontowymi związanymi z budową kotłowni komunalnej […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja danych odbiorców usług

Aktualizacja danych odbiorców usług

Przypominamy naszym odbiorcom usług komunalnych o konieczności i obowiązku aktualizacji swoich danych związanych z zawartą umową z naszym Zakładem. W przypadku zmiany właściciela działki czy nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, pojawia się konieczność zawarcia umowy na świadczenie usług z nowym […]

Czytaj więcej...

Relacja z placu budowy

Relacja z placu budowy

Już ponad dwa miesiące trwają prace budowlane związane budową kotłowni komunalnej w ramach zadania pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie”. Prace ziemne i żelbetowe na obiekcie kotłowni i magazynu na zrębki zostały praktycznie ukończone. Wykonane zostały też przyłącza cieplne do budynku ZGK oraz do „starej” kotłowni zlokalizowanej […]

Czytaj więcej...