Budowa przyłączy wodociągowych

Akt24-Zdjęcie

Sukcesywna rozbudowa sieci wodociągowej, realizowana przez Gminę Parzęczew, stwarza możliwości techniczne do przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, oferuje swoje usługi w zakresie wykonania indywidualnego przyłącza wodociągowego. Posiadamy odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn części, dlatego też szybko i sprawnie wykonamy każde przyłącze. Wszystko zostanie zrealizowane profesjonalnie i sprawnie. Oferujemy kompleksową usługę obejmującą wykonanie projektu budowlanego, realizacje robót oraz inwentaryzację geodezyjną. W bieżącym roku, do końca miesiąca sierpnia nasz Zakład wykonał już, na zlecenie inwestorów prywatnych, dwadzieścia przyłączy wodociągowych. Nowych odbiorców wody, zachęcamy do zapoznania się z procedurą przyłączenia się do sieci wodociągowej (https://www.zgkparzeczew.pl/dla-nowych-odbiorcow ) oraz kontaktu w celu ewentualnych wyjaśnień i pomocy.