Budowa punktu czerpania wody p-poż w Parzęczewie

Akt23-Zdjęcie

W rejonie zbiornika wodnego w Parzęczewie, trwają prace związane z budową punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Obecnie wykonywane są prace związane z realizacją pierwszego etapu całego przedsięwzięcia, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W ramach inwestycji zostanie wykonany punkt czerpania wody o wydajności 50,0 dm3/s. Wykonany punkt czerpalny stanowił będzie zabezpieczenie p-poż projektowanej kotłowni na zrębki o mocy 1 MW oraz całej jednostki osadniczej – Parzęczewa. Roboty prowadzone są przez firmę „WODNERII” z Wartkowic. Wartość zleconych robót netto to kwota 34.000,00 zł. Całość prac zostanie sfinansowana ze środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na połowę września br. Pozostałe dwa etapy całej inwestycji ( utwardzenie drogi dojazdowej oraz oświetlenie ) zostaną zrealizowane w terminie późniejszym, po zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych.