Archiwum lipiec 2016

Sprzedaż maszyn i urządzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

  Przedmiotem niniejszego przetargu jest sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZGK, tj: Zbiornik na olej opałowy o pojemności 2000 litrów – 5 sztuk. Termin składania ofert – 12 sierpnia 2016 roku, godzina 1000.    Przetarg-Specyfikacja-Zbiorniki Rozstrzygnięcie Przetargu

Czytaj więcej...

Archiwum zakładu

Archiwum zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przystąpił do przeglądu i porządkowania dokumentów w zakładowej składnicy akt. W związku ze szczególną specyfiką tej problematyki, powyższe działanie zostało zlecone wykwalifikowanej archiwistce. Obecnie, zakład uzyskał zgodę archiwum państwowego na wybrakowanie 23 mb. akt i dokumentów niearchiwalnych. W ramach tego zadania zakupiono […]

Czytaj więcej...

Koszenie poboczy

Koszenie poboczy

Podobnie jak w roku ubiegłym, na zlecenie Gminy Parzęczew Zakład realizuje wykaszanie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych. Zakres zlecenia obejmuje pracę na około 80 km dróg ( 160 km poboczy ). Wartość zlecenia to kwota 7.872,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac został wyznaczony na 15 lipca […]

Czytaj więcej...

Legalizacja ciepłomierzy

Legalizacja ciepłomierzy

Informujemy naszych odbiorców ciepła, iż na przełomie miesiąca czerwca i lipca bieżącego roku, są prowadzone prace związane z legalizacją ciepłomierzy głównych u odbiorców ciepła. W ramach zadania przewiduje się legalizację siedmiu sztuk ciepłomierzy. Legalizacja wykonana zostanie przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Całkowita wartość usługi, to kwota brutto 2.250,00 […]

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej we Florentynowie

Rozbudowa sieci wodociągowej we Florentynowie

W miesiącu czerwcu bieżącego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na zlecenie Gminy Parzęczew, wykonał roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Florentynów, gmina Parzęczew. W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej Dn 90 PCW o długości ok 315 mb. Wartość robót brutto to kwota 26.600,00 […]

Czytaj więcej...