Rozbudowa sieci wodociągowej w Tkaczewskiej Górze

Akt22-Zdjęcie

W miesiącu sierpniu bieżącego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na zlecenie Gminy Parzęczew, wykonał roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Tkaczewska Góra, gmina Parzęczew. Jest to kolejny etap budowy sieci wodociągowej w tej miejscowości. W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej Dn 110 PCW o długości ok 292 mb. Powyższa inwestycja pozwoli na podłączenie się kolejnym mieszkańcom naszej gminy do sieci wodociągowej. Wartość robót brutto to kwota 23.370,00 zł. Całość prac została wykonana siłami własnymi pracowników naszego Zakładu.