Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Szacunkowa ilość zakupu w 2024 roku – łącznie ok. 3500 mp. ( materiału opałowego klasy I – zrębka drzewa luzem – Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 25%, materiał – drzewa liściaste; materiału opałowego klasy II – zrębka drzewa luzem – Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 40%, preferowany materiał – drzewa liściaste. ). Kalkulacja ceny ofertowej: cena winna zawierać koszt zrębki dostarczanej do kotłowni komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, rozliczenie w mp., cena netto zł/mp. Osoba do kontaktu w powyższym temacie – Zdzisław Rogowski 606-147-413. Wstępne oferty współpracy można kierować mejlowo na adres dyrektor@zgkparzeczew.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie zakładu. Druk oferty w załączeniu. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

Druk-Oferta-Zrebka-Klasa-I

Druk-Oferta-Zrębka-Klasa-II