Aktualności

Zakup kompresora…

Zakup kompresora…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakupił kompresor przewoźny Mannesmann Demag AG. Sprzęt stanowił będzie element zestawu służącego do wykonywania przewiertów, podczas realizacji przyłączy wodociągowych pod drogami. Koszt zakupu to kwota 10.000,00 zł.  

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram realizowanych czynności przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. HarmonogramKonserwacjiKS

Czytaj więcej...

Informacja o działalności Zakładu…

Informacja o działalności Zakładu…

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew w dniu 18 marca br. oraz została przedstawiona na sesji Rady Gminy w dniu 28 marca […]

Czytaj więcej...

Przyłącze wody w miejscowości Orła…..

Na zlecenie Gminy Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał przyłącze wody w miejscowości Orła. Wartość robót to kwota 5.700,00 zł. Wykonane przyłącze stanowi pierwszy etap robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika. PW-Orła

Czytaj więcej...

Przyłącze wody w Piaskowicach…..

W celu usprawnienia funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Piaskowicach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał przyłącze wodociągowe do tego obiektu. Prace zostały wykonane przez pracowników zakładu w ramach bieżącej działalności. Przyłącze-OS-Piaskowwice  

Czytaj więcej...

Zdecyduj gdzie trafią Twoje podatki…..

Zdecyduj gdzie trafią Twoje podatki…..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zachęca swoich odbiorców do zapoznania się z ciekawą propozycją Urzędu Gminy w Parzęczewie. https://www.parzeczew.pl/zdecyduj-gdzie-trafia-twoje-podatki/

Czytaj więcej...

Zmiana cen za wynajem sprzętu…

Zmiana cen za wynajem sprzętu…

ZARZĄDZENIE NR 3 /2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 roku.  w sprawie wprowadzenia Cennika usług sprzętem obowiązującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przyjętego uchwałą nr XLII/386/10 Rady Gminy […]

Czytaj więcej...

Planowana rozbudowa sieci …..

Planowana rozbudowa sieci …..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje o planowanych rozbudowach sieci wodociągowej w 2019 roku, na trenie Gminy Parzęczew. Wodociągi realizowane będą sukcesywnie, w miarę spływającej dokumentacji budowlanej. Wykaz zadań: Zadanie Nr 1 – Wodociąg – Mikołajew – Dz.Nr 179/1, Dn 90 PCW, L= ok. 95,0 mb. Zadanie […]

Czytaj więcej...

Awaria usunięta…..

Awaria usunięta…..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż awaria sieci wodociągowej w Solcy Wielkiej została 3 stycznia bieżącego roku usunięta i tym samym przywrócono dostawę wody do wszystkich odbiorców. Uszkodzenie wystąpiło na rurociągu głównym Dn 160 PCW. Miejsce awarii wystąpiło blisko istniejącego słupa energetycznego. Nastąpiła tez konieczność odwodnienia […]

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Planowana ilość zakupu w 2019 roku, materiału opałowego klasy II – zrębka drzewa luzem – ok. 3.500,0 mp. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 40%, preferowany materiał […]

Czytaj więcej...
Strona 10 z 26« Pierwsza...89101112...20...Ostatnia »