Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram planowanych czynności w 2024 roku, przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu.

Harmonogram KS-2024