Planowane inwestycje…

W bieżącym roku zaplanowano realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Parzęczew – etap V”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8. Zadanie realizowane jest przez Gminę Parzęczew i dotyczy infrastruktury komunalnej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wartość zadania to kwota ok. 8,5 mln. złotych. Termin realizacji, to grudzień 2024 roku. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór wykonawcy robót. Zakres planowanych robót przedstawiamy w załączniku.

Zakres Zamówienia-1-2024