Archiwum 15 października 2021

Modernizacja pompowni…

Modernizacja pompowni…

W ramach projektu pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”, dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 […]

Czytaj więcej...

Profilaktyka…

Profilaktyka…

W załączeniu przedstawiamy inicjatywę Wojewody Łódzkiego w zakresie profilaktyki raka piersi. Zachęcamy mieszkańców z zapoznaniem się z tą propozycją.. Profilaktyka

Czytaj więcej...