Archiwum październik 2021

Zapewnienie dostępności…

Zapewnienie dostępności…

W ramach realizacji „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobami ze szczególnymi potrzebami, przyjętego dla ZGK w Parzęczewie”, w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, zostały wykonane działania związane z naprawą schodów ewakuacyjnych wraz z dojściem do biura oraz wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Działanie wykonywane było […]

Czytaj więcej...

Zakup sprzętu…

Zakup sprzętu…

Jak już wcześniej informowaliśmy, z dniem 01.04.2021 roku, Wójt Gminy Parzęczew powierzył naszemu Zakładowi wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie Gminy Parzęczew. W celu prawidłowego realizowania tego zadania został zakupiony Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter ( rok produkcji […]

Czytaj więcej...

Modernizacja pompowni…

Modernizacja pompowni…

W ramach projektu pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”, dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 […]

Czytaj więcej...

Profilaktyka…

Profilaktyka…

W załączeniu przedstawiamy inicjatywę Wojewody Łódzkiego w zakresie profilaktyki raka piersi. Zachęcamy mieszkańców z zapoznaniem się z tą propozycją.. Profilaktyka

Czytaj więcej...