Archiwum listopad 2021

Dla odbiorców SUW Orła…

Dla odbiorców SUW Orła…

Odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Orła, niniejszym informujemy, iż badania laboratoryjne wody uzdatnionej pobranej do badań w dniu 25 listopada br., około godz. 9-tej ( trzy punkty poboru ), potwierdziły, że woda spełnia wszystkie wymagania i jest pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń bakteryjnych. Woda nadaje się […]

Czytaj więcej...

Dla odbiorców SUW Orła…

Dla odbiorców SUW Orła…

Odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Orła, prosimy o zapoznanie się z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, dotyczącego warunkowego dopuszczenia wody do spożycia. Woda zdatna do picia po przegotowaniu. Jednocześnie informujemy, iż ZGK w Parzęczewie, podjął działania naprawcze w celu przywrócenia jakości wody. […]

Czytaj więcej...