Archiwum 2021

Życzenia…

Życzenia…

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym, nowym 2022 roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę dla wszystkich naszych klientów, składa Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.

Czytaj więcej...

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Informujemy, iż: W dniu 24 grudnia 2021 roku ( Wigilia ) Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie będzie zamknięty. Odbiór dnia wolnego za dzień 25.12.2021 roku   W dniach 27 – 30 grudnia 2021 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje w normalnych godzinach otwarcia jak w każdy […]

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi […]

Czytaj więcej...

Dla odbiorców SUW Orła…

Dla odbiorców SUW Orła…

Odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Orła, niniejszym informujemy, iż badania laboratoryjne wody uzdatnionej pobranej do badań w dniu 25 listopada br., około godz. 9-tej ( trzy punkty poboru ), potwierdziły, że woda spełnia wszystkie wymagania i jest pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń bakteryjnych. Woda nadaje się […]

Czytaj więcej...

Dla odbiorców SUW Orła…

Dla odbiorców SUW Orła…

Odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Orła, prosimy o zapoznanie się z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, dotyczącego warunkowego dopuszczenia wody do spożycia. Woda zdatna do picia po przegotowaniu. Jednocześnie informujemy, iż ZGK w Parzęczewie, podjął działania naprawcze w celu przywrócenia jakości wody. […]

Czytaj więcej...

Zapewnienie dostępności…

Zapewnienie dostępności…

W ramach realizacji „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobami ze szczególnymi potrzebami, przyjętego dla ZGK w Parzęczewie”, w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, zostały wykonane działania związane z naprawą schodów ewakuacyjnych wraz z dojściem do biura oraz wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Działanie wykonywane było […]

Czytaj więcej...

Zakup sprzętu…

Zakup sprzętu…

Jak już wcześniej informowaliśmy, z dniem 01.04.2021 roku, Wójt Gminy Parzęczew powierzył naszemu Zakładowi wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie Gminy Parzęczew. W celu prawidłowego realizowania tego zadania został zakupiony Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter ( rok produkcji […]

Czytaj więcej...

Modernizacja pompowni…

Modernizacja pompowni…

W ramach projektu pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”, dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 […]

Czytaj więcej...

Profilaktyka…

Profilaktyka…

W załączeniu przedstawiamy inicjatywę Wojewody Łódzkiego w zakresie profilaktyki raka piersi. Zachęcamy mieszkańców z zapoznaniem się z tą propozycją.. Profilaktyka

Czytaj więcej...

Obchody 600-lecia Parzęczewa…

Obchody 600-lecia Parzęczewa…

  7 kwietnia 2021 roku przypada 600 rocznica nadania Parzęczewowi praw miejskich przez Króla Władysława Jagiełłę. Jest to bardzo ważne wydarzenie w dziejach naszej miejscowości. Z tej okazji, na cały 2021 rok, zaplanowano szereg wydarzeń przypominających tę historyczna chwilę. Relacje z dotychczasowych wydarzeń możecie Państwo obejrzeć pod […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 3123